การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไดเร็คทอรี่ ftp ของ USER สำหรับ CWP7

การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไดเร็คทอรี่ FTP ของ user มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น เราสามารถสร้างบัญชี FTP ให้กับ user แต่ละคนได้ และสามารถกำหนดไดเร็คทอรี่ส่วนตัวให้กับ user แต่ละคนได้ด้วย ซึ่ง ftp user นี้ เป็นคนละตัวกันกับ user เว็บนะครับ เราสามารถเปลี่ยนแปลงไดเร็คทอรี่ของ FTP ได้โดยไม่มีผลกระทบกับ user ของเว็บไซต์

Cent OS Webpanel มีการใช้ Pure-FTPd เป็น FTP Server ซึ่งต้องมีการกำหนดค่าให้ user สามารถเข้าได้เฉพาะไดเร็คทอรี่ของตัวเอง โดยการตั้งค่าที่ไฟล์ /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf
ChrootEveryone yes

yes หมายถึงสามารถเข้าได้เฉพาะไดเร็คทอรี่ของตัวเอง
no สามารถเข้าไดเร็คทอรี่อื่นๆได้ (ไม่แนะนำ)

สำหรับโปรแกรม vsftpd ให้กำหนดค่า
chroot_local_user=YES

ที่ไฟล์ vsftpd.conf

การเปลี่ยนแปลงหรือการตั้งค่าไดเร็คทอรี่ของ user สำหรับ FTP สามารถกำหนดได้โดยใชคำสั่ง usermod
usermod -d /home/username/ username

เปลี่ยน username เป็นชื่อ user ที่ต้องการ
/home/username/ คือไดเร็คทอรี่ของ user ที่ต้องการ ซึงปกติใน Cent OS Webpanel ไดเร็คทอรี่ของ user จะเป็นชื่อเดียวกันกับ username และอยู่ภายใต้ไดเร็คทอรี่ /home/
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 27 ต.ค. 2560 เปิดดู 3,177 ป้ายกำกับ CWP
^