A-AA+then

  การปรับ chmod สามารถทำได้ด้วย IE ครับ โดยไม่ต้องไปหาโปรแกรมอื่นไกล
  
  ขั้นแรกก็เปิด IE แล้วก็เชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ (ftp) ด้วย IE ก่อนเลย หลังจากนั้นก็ คลิกขวา ที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการ เลือก คุณสมบัติ


  จะมีหน้าต่าง คุณสมบัติ ขึ้นมา ให้ขีดถูกที่กรอบ การอนุญาต ตามที่ต้องการครับ แล้วก็คลิก ตกลง เป็นอันเสร็จครับ


    ให้ทำแบบนี้กับทุกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการครับ(ทำได้ทีละไฟล์)

    การปรับ chmod ให้เป็น 777 คือการขีดถูก ทุกข้อครับ ซึ่งจะทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น อ่านและเขียนได้

Relate

^