การนับจำนวนแถวในฐานข้อมูล SQL ด้วย COUNT()

การนับจำนวนแถวในฐานข้อมูลเราสามารถใช้คำสั่งของ sql COUNT() ในการนับได้ครับ

รูปแบบการใช้งาน

COUNT
(column_name) ระบุชื่อคอลมน์ที่ต้องการนับแทนที่ column_name จะนับรวมเร็คคอร์ดทั้งหมด ที่ column_name ไม่เป็น NULL
SELECT COUNT(column_name) FROM table_name

COUNT(*) ใช้ * แทน column_name จะเป็นการนับทุก record (รวม NULL)
SELECT COUNT(*) FROM table_name

COUNT(DISTINCT column_name) เป็นการนับเฉพาะ record ที่ column_name ไม่ซ้ำกัน
SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 ก.ย. 2554 เปิดดู 91,880 ป้ายกำกับ SQL
^