การติดตั้ง XDebug สำหรับ PHP5 บน Ubuntu 14.04

XDebug เป็นเครื่องมือสำคัญที่ Web developer ควรมีเลยครับ เพราะมันสามารถแสดงและใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ PHP มากกว่าที่ PHP ทำได้ และยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการเขียน PHP เช่น Aptana, Netbeans และอื่นๆอีกมากมายเพื่อทำการตรวจสอบโค้ด PHP ทีละบรรทัดได้ด้วย

การติดตั้ง XDebug ลงบน PHP5
sudo apt-get install php5-xdebug

เปิดไฟล์ php.ini ขึ้นมาแก้ไข (ถ้าไม่พบ php.ini ที่โฟลเดอร์นี้ สามารถหาที่อยู่ของไฟล์ php.ini ได้จาก phpinfo)
sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

แทรกโค้ดด้านล่างที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์ เลย
# Added for xdebug
zend_extension="/usr/lib/php5/20131226/xdebug.so"
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=127.0.0.1
xdebug.remote_port=9000
xdebug.max_nesting_level=300

หมายเหตุ zend_extension="/usr/lib/php5/20131226/xdebug.so" ให้สำรวจดู path ที่ถูกต้องบนเครื่องของตัวเองนะครับ
เสร็จแล้ว Restart Apache ใหม่
sudo service apache2 restart

ถ้าไม่มีปัญหาอะไร เมื่อเปิด phpinfo ขึ้นมาดูต้องเห็น section นี้
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 05 ม.ค. 2559 เปิดดู 2,750 ป้ายกำกับ Ubuntu
^