การติดตั้ง squirrelmail บน localhost

squirrelmail เป็นโปรแกรมอ่านอีเมล์บนเว็บ ฟรี ครับ เวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่คือ 1.4.6 ครับ สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://nchc.dl.sourceforge.net/...uirrelmail-1.4.6.zip ผมใช้โปรแกรมนี้ในการทดสอบการรับส่งเมล์บน localhost ครับ

หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้แตก zip แล้วอัปโหลดไปไว้บน localhost โดยอาจเปลี่ยนชื่อเป็น squirrelmail ก็ได้ครับ หลังจากนั้นให้แก้ไข config ครับ โดยการ copy squirrelmail/config/config_default.php เป็น squirrelmail/config/config.php แล้วทำการแก้ไขค่ากำหนดต่างๆ ภายในไฟล์ครับ ได้แก่

// กำหนดโดเมนของเรา ซึ่งก็คือ localhost
$domain = 'localhost';

// กำหนดการใช้ sendmail ของ php
// ถ้าต้องการใช้ตามค่ากำหนดใน php.ini ให้ใช้ true
$useSendmail = false;

// เป็น port ของ SMTP Server ค่าปกติคือ 25
$smtpPort = 25;

// IMAP Server ใส่ได้ทั้ง localhost หรือ 127.0.0.1
$imapServerAddress = 'localhost';

// port ของ IMAP ค่าปกติคือ 143
$imapPort = 143;

// ชนิดของ IMAP server สามารถเลือกได้หลายค่า ผมใช้ other
$imap_server_type = 'other';

// สำหรับใช้กับภาษาไทยครับ
$default_charset = 'TIS-620';

หลังจากนั้นให้ save แล้ว ทำการ restart โปรแกรม Mail Server (ผมใช้ XAMPP ซึ่งมี Mercury Mail ติดตั้งมาด้วย) หลังจากนั้นให้ืดสอบโดยการเรียก http://localhost/...l/src/configtest.php ถ้าไม่พบ error ใดๆ ก็สามารถใช้งานได้เลยครับ โดยการเรียกผ่าน http://localhost/squirrelmail/ ครับ
 

สำหรับหน้าตาของ squirrelmail ก็ดังรูปแหละครับ สำหรับรหัสผ่าน default ก็คือ username admin และ password admin ครับ และ email address คือ admin@localhost ครับ
 
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2552 เปิดดู 19,797 ป้ายกำกับ Email
^