การติดตั้ง phalcon ลงบน Ubuntu 14.04

Phalcon เป็น PHP Framework extension ที่สร้างขึ้นจากภาษา C ที่ว่ากันว่าเร็วที่สุดในโลก รองจาการเขียน PHP เปล่าๆเลยทีเดียว การใช้งาน Phalcon จำเป็นต้องติดตั้ง extension เพิ่มเติม ซึ่งบน windows จะเป็น dll แต่สำหรับบน Ubuntu จะต้อง Compile เอาเอง
sudo git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

หลังจากการ Compile แล้วจะต้องติดตั้งเข้ากับ PHP ด้วยคำสั่งด้านล่าง
echo 'extension=phalcon.so' | sudo tee -a /etc/php5/mods-available/phalcon.ini
cd /etc/php5/mods-available
sudo php5enmod phalcon

เสร็จแล้วรีสตารท์ Apache
sudo service apache2 restart

ถ้าติดตั้งเรียบร้อย เมื่อเปิด phpinfo มาจะต้องเห็น section นี้
เว็บไซต์ภาษาไทยของ Phalcon https://www.phalconphp.com/th/
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 04 ม.ค. 2559 เปิดดู 2,834 ป้ายกำกับ Ubuntu
^