การติดตั้งและใช้งาน XDebug

XDebug เป็นเครื่องมือหนึ่งของ PHP ใช้สำหรับการตรวจสอบการทำงานของ PHP หาข้อผิดพลาด และสำรวจการทำงานของ PHP โดย XDebug สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือได้หลายชนิด เช่น ทำงานร่วมกับ Editor เช่น NetBean หรือ phpDesigner หรืออื่นๆอีกมากมาย สำหรับการ debug ในขณะออกแบบ ได้อีกด้วย

เครื่องมืออีกอย่างสำหรับใช้ในการดูผลการ debug ในรูปแบบง่ายๆ ได้แก่ WinCacheGrind ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีเช่นกันครับ

หาคุณใช้ XAmpp จะมีการติดตั้ง XDebug มาให้พร้อมด้วยแล้วครับ แต่ถ้าคุณใช้ Appserver หรือ IIS คุณต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งด้วยตัวเอง โดยการเลือกเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับ PHP ที่ใช้ หลังจากดาวน์โหลดมาแล้ว (ไฟล์ dll) ให้นำไฟล์ที่ได้ไปติดตั้งไว้ที่ D:\xampp\php\ext\ (โฟลเดอร์ ext\ บน Server ของคุณละครับ ซึ่งของคุณอาจแตกต่างจากนี้) หลังจากนั้นต้องมีการเปิดใช้งานกันนิดหน่อยครับ (XAmpp มีมาให้พร้อม แต่ไม่ได้เปิดใช้ จะต้องเปิดใช้งานก่อนเช่นกันครับ)
;เปิดใช้งาน XDebug โดยกำหนด path และ ไฟล์ ไปยังไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
zend_extension = "D:\xampp\php\ext\php_xdebug.dll"

xdebug.auto_trace = 1
xdebug.collect_includes = 1
xdebug.profiler_enable = 1

;กำหนดที่เก็บไฟล์ output ของ XDebug
xdebug.profiler_output_dir =D:\xampp\tmp

;กำหนดชื่อไฟล์ output ของ XDebug เพื่อใช้ร่วมกับ WinCacheGrind
xdebug.profiler_output_name =  cachegrind.out.%p

xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.remote_handler = "dbgp"
xdebug.remote_host = "localhost" 
xdebug.remote_port = 9000
 
xdebug.trace_output_dir = "D:\xampp\tmp"

หลังจากแก้ไขค่าต่างๆดังด้านบนแล้ว ให้ทำการ Restart Server ใหม่ครับ ถ้าต้องการตรวจสอบว่า XDebug ทำงานหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยดูจาก phpinfo() ซึ่งจะต้องเห็น section  XDebug ดังรูป

^