การติดดั้ง MGRT บน Cent OS และ Direct Admin

MRTG เป็นโปรแกรมสำหรับมอนิเตอร์ Server ยอดนิยม ที่แสดงผลการทำงานในรูปแบบกราฟ และยังสามารถแสดงผลการทำงานของ Server ได้อีกหลายๆค่า เช่น สถิติของ Network, Memory, CPU Load, TCP Connections และ Server load
โปรแกรม MRTG ต้องติดตั้งร่วมกับโปรแกรม SNMPD (โปรแกรมสำหรับตรวจสอบและเฝ้าดูเครือข่าย) ดังนั้นการจะใช้งาน MRTG ได้ก็ติดตั้งโปรแกรมนี้ลงไปด้วย

1.ติดตั้งโปรแกรม snmpd ร่วมกับ mrtg
yum -y install net-snmp net-snmp-utils mrtg

2.แก้ไข config ของ snmpd โดยเปิดไฟล์ /etc/snmp/snmpd.conf และ ใส่ข้อความต่อไปนี้
syslocation  Thailand
syscontact  admin
sysservices 79
rocommunity  public 127.0.0.1
gentaddress 127.0.0.1

ลองมองหาดูก่อนนะครับ ถ้ามีอยู่แล้วก็แก้ไข บรรทัดไหนไม่มีก็เพิ่มเข้าไป

3.กำหนดให้ snmpd ทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
chkconfig snmpd on


4.แก้ไข config ของ mrtg โดยเปิดไฟล์  /etc/mrtg/mrtg.cfg
EnableIPv6: no
WorkDir: /var/www/html/mrtg
Options[_]: bits,growright

Target[localhost_2]: 2:public@localhost:::::2
noHC[localhost_2]: yes
SetEnv[localhost_2]: MRTG_INT_IP="ใส่หมายเลข IP ของ Server" MRTG_INT_DESCR="venet0"
MaxBytes[localhost_2]: 125000000

LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt,/usr/share/snmp/mibs/TCP-MIB.txt

Target[public.cpusum]:(1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0&1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0:public@localhost + 1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0&1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0:public@localhost + 1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0&1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0:public@localhost)
RouterUptime[public.cpusum]: public@localhost
MaxBytes[public.cpusum]: 1000
Title[public.cpusum]: Active CPU Load %
PageTop[public.cpusum]: <H1>Active CPU Load %</H1>
#Unscaled[public.cpusum]: ymwd
ShortLegend[public.cpusum]: %
YLegend[public.cpusum]: CPU Utilization
Legend1[public.cpusum]: Active CPU in % (Load)
Legend2[public.cpusum]:
Legend3[public.cpusum]:
Legend4[public.cpusum]:
LegendI[public.cpusum]: Active
LegendO[public.cpusum]:
Options[public.cpusum]: growright,nopercent

Target[public.memory]: 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0&1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0:public@localhost
Title[public.memory]: Free Memory
PageTop[public.memory]: <H1>Free Memory</H1>
MaxBytes[public.memory]: 2147483648
ShortLegend[public.memory]: B
YLegend[public.memory]: Bytes
LegendI[public.memory]: Free
LegendO[public.memory]: Total
Legend1[public.memory]: Free memory, not including swap, in bytes
Legend2[public.memory]: Total memory
Options[public.memory]: gauge,growright,nopercent
kMG[public.memory]: k,M,G,T,P,X

Target[public.newconns]: tcpPassiveOpens.0&tcpActiveOpens.0:public@localhost
Title[public.newconns]: Newly Created TCP Connections
PageTop[public.newconns]: <H1>New TCP Connections</H1>
MaxBytes[public.newconns]: 10000000000
ShortLegend[public.newconns]: c/s
YLegend[public.newconns]: Conns / Min
LegendI[public.newconns]: In
LegendO[public.newconns]: Out
Legend1[public.newconns]: New inbound connections
Legend2[public.newconns]: New outbound connections
Options[public.newconns]: growright,nopercent,perminute

Target[public.estabcons]: tcpCurrEstab.0&tcpCurrEstab.0:public@localhost

Title[public.estabcons]: Currently Established TCP Connections
PageTop[public.estabcons]: <H1>Established TCP Connections</H1>
MaxBytes[public.estabcons]: 10000000000
ShortLegend[public.estabcons]:
YLegend[public.estabcons]: Connections
LegendI[public.estabcons]: In
LegendO[public.estabcons]:
Legend1[public.estabcons]: Established connections
Legend2[public.estabcons]:
Options[public.estabcons]: growright,nopercent,gauge

Target[public.load]: `/var/www/mrtg/mrtg-load.sh`

Title[public.load]: Server load average
PageTop[public.load]: <H1>Server load average</H1>
MaxBytes[public.load]: 10000
ShortLegend[public.load]:
YLegend[public.load]:
LegendI[public.load]: cnt
LegendO[public.load]: cnt
Legend1[public.load]: Count
Legend2[public.load]: Count
Options[public.load]: gauge,growright,nopercent

ปกติแล้วที่ต้องแก้ไขจะเป็น WorkDir และ IP ของเครื่องเราเท่านั้นครับ

5. สร้างโฟลเดอร์สำหรับเรียกใช้ mrgt
mkdir /var/www/html/mrtg
indexmaker --columns=2 --output=/var/www/mrtg/index.html /etc/mrtg/mrtg.cfg


5. แก้ไข /etc/httpd/conf.d/mrtg.conf เพื่อกำหนด Alias
Alias /mrtg /var/www/mrtg


6. restart Server
/etc/init.d/httpd restart


ลองเรียก http://your_ip/mrtg/ ดูครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเห็นกราฟแสดงการทำงานของ Server แสดงขึ้นมา


 
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 ก.ย. 2557 เปิดดู 5,125 ป้ายกำกับ DirectAdminMGRT
^