การตรวจสอบฟอร์มก่อนส่งว่ามีการเลือก checkbox(Array) ไว้หรือเปล่า

ตัวอย่างการตรวจสอบฟอร์มด้วย Javascript ว่ามีการเลือก checkbox อย่างน้อย 1 ตัว ก่อนการ submit ถ้าไม่มีการเลือกใดๆเลยให้ทำการแจ้งเตือนก่อน
<?php
     print_r($_POST);
?>
<script language="javascript">
function check(frm) {
   var inputs = frm.getElementsByTagName('input');
   for(var i = 0 ; i < inputs.length ; i++){
     input = inputs[i];
     if(input.type == 'checkbox'){
          if (input.checked){
               return true;
          };
     };
   };
   alert('กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ');
   return false;
}
</script>

<body>
<form id="form1" onSubmit="return check(this)" name="form1" method="post" >
<input type="checkbox" name="chk[]" value="1"/>
<input type="checkbox" name="chk[]" value="2"/>
<input type="submit" />
</form>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2552 เปิดดู 18,172 ป้ายกำกับ FormJavascript
^