การตรวจสอบความถูกต้องของ email

โค้ดนี้สำหรับการตรวจ ตอนกรอก email นะครับ

<form method=post action="?" name="login_form" onSubmit="return check();" enctype="multipart/form-data">
<input size=40 type=text name="email" maxlength=40>
<input type=submit name="ตรวจสอบ">
</form>

ฟอร์มสำหรับกรอก email

<script language="JavaScript">
function check() {
  var v4 = document.login_form.email;

  var str = '!ํ#$%^&ฺ*()+=<>?/\{}[:;],฿ๆฯกุขูคิฅีฆึงืจเไฉำแชะซัฌํญ๊ฎาฏ๋ฐ่ฑ้ฒ็ณดโตถฺท์ธนฦบปผฝพฟภมยรลวศษสหอฬฮ';
  var keyV4OK = 0;
  for (i=0;i<str.length;i++){
    if (v4.value.indexOf(str.charAt(i))!= -1) keyV4OK = 1;
  }
  
  if (v4.value.indexOf("@")!= -1&&v4.value.indexOf(".")!= -1) {
    if(keyV4OK==1|| v4.value.indexOf("\"")!= -1 || v4.value.indexOf("'")!= -1) {
      alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง");
      v4.focus();
      return false;
    } else if (v4.value.indexOf(" ")!= -1) {
      alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง.. และห้ามมีช่องว่าง!!");
      v4.focus();
      return false;
    } else
      if (v4.value.indexOf(".com")!= -1 || v4.value.indexOf(".net")!= -1 || v4.value.indexOf(".co.th")!= -1 || v4.value.indexOf(".org")!= -1 || v4.value.indexOf(".ac.th")!= -1)
        return true;
      else {
        alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง.. และตรวจทาน address ให้ถูกต้อง .com .net .org .or.th .ac.th ฯลฯ");
        v4.focus();
        return false;
      };
  } else {
    alert("กรุณาป้อนอีเมล์ให้ถูกต้อง") ;
    v4.focus();
    return false;
  };
};
</script>

javascript ตรวจสอบ email หลังจากกด submit

<?
  $email = $_POST[email];
  $email =CheckMail( $email );

  function CheckMail ($email) {
    return eregi("^.+@.+\..+$", $email);
  };
?>

ฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบ email เมื่อ submit มาแล้วนะครับ

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 11,638 ป้ายกำกับ Javascript
^