ลำดับความสำคัญของชนิดของข้อมูล SQL

เมื่อต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ต่างชนิดกัน SQL จะทำการแปลงชนิดของข้อมูล เป็นข้อมูลชนิดที่มีลำดับความสำคัญที่สูงกว่าก่อนการเปรียบเทียบ และหากไม่สามารถแปลงได้จะคืนค่าข้อผิดพลาดกลับมา และผลลัพท์จะเป็นไปตามชนิดของข้อมูลที่มีลำดับความสำคัญที่สูงกว่า
 1. user-defined data types (ลำดับความสำคัญสูงที่สุด)
 2. sql_variant
 3. xml
 4. datetimeoffset
 5. datetime2
 6. datetime
 7. smalldatetime
 8. date
 9. time
 10. float
 11. real
 12. decimal
 13. money
 14. smallmoney
 15. bigint
 16. int
 17. smallint
 18. tinyint
 19. bit
 20. ntext
 21. text
 22. image
 23. timestamp
 24. uniqueidentifier
 25. nvarchar (including nvarchar(max) )
 26. nchar
 27. varchar (including varchar(max) )
 28. char
 29. varbinary (including varbinary(max) )
 30. binary (ลำดับความสำคัญต่ำที่สุด)
ยกตัวอย่าง ข้อมูลชนิด float*int ข้อมูลชนิด int จะถูกแปลงเป็น float ก่อนถึงจะนำไปคำนวณ และส่งผลลัพท์เป็น float กลับมา

ข้อมูลจาก https://msdn.microsoft.com/...ibrary/ms190309.aspx
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2559 เปิดดู 3,947 ป้ายกำกับ SQL
^