สอบถามการใช้ rss ครับ

จาก code ที่ได้จากเว็ปไป ถ้าผมต้องการให้แสดง rss ของที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ต้องกดปุ่มread ก่อน
คือพอเปิดหน้าเวปมาแล้วให้เว็ปโหลด rssได้เลย ผมลองพยายามแล้ว แก้ไมถูกครับ พอดีเพิ่งเริ่งศึกษา

code เดิมครับ
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-Transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>g-O-r-a-g-o-d.com [RSS feed reader]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
<script src="reader.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<br /><br />
<center><font style="color:navy;font-size:15pt;font-family:Verdana;">g-O-r-a-g-o-d.com</font><br /><br />
<div id="url_div">
     <form name="url_form" action="index.php" method="POST" onsubmit="loadNews(url_form.url.value, 'news'); return false">
     Feed URL : <input type="text" id="url" name="url" size="60" class="text" />
     <input type="submit" name="submit" value="Read..." class="button" />
     </form>
</div>
<br />
<a href="javascript:loadNews('http://www.goragod.com/rss.php?category=news', 'news')">g-O-r-a-g-o-d.com</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://youtube.com/rss/global/recently_added.rss', 'news')">You Tube</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/limit=10/rss.xml', 'news')">iTunes</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://blog.japan.cnet.com/lessig/index.rdf', 'news')">Japanese Language</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://blogs.technet.com/windowsvista/rss.xml', 'news')">Windows Vista Blog</a><br />
<a href="javascript:loadNews('http://www.erased.info/rss2.php', 'news')">Russian Language</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://newsrss.bbc.co.uk/rss/chinese/simp/news/rss.xml', 'news')">BBC China</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WebRss', 'news')">Nectec</a>,
<a href="javascript:loadNews('http://www.upsaid.com/isis/index.rdf', 'news')">Traditional Chinese Language</a>
</center>
<br />
<div id="news"></div>
<br />
<script type="text/javascript">
window.onload=loadNews('http://www.goragod.com/rss.php?category=news', 'news');
</script>

</body>
</html>
รบกวนหน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ

15 พ.ย. 2551 2 2,892

window.onload=loadNews('http://www.goragod.com/rss.php?category=news', 'news');

โค้ดด้าน่างนี่แหละครับ ที่โหลดตอนเริ่มต้น อยากให้มันแสดง rss ของใครในครั้งแรกก็กำหนดที่นี่เลยครับ
#1

ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^