สอบถาม checkbox รับค่าจากฐานข้อมูล ในหน้าจอแก้ไข โดยใช้ ajax

ผมทำรายชื่อพนักงาน โดยใช้ checkbox กำหนดสิทธิการของ พนักงานโดยใช้ checkbox ตอนบันทึกไม่มีปัญหาครับ แต่ตอนดึงมาแก้ไขตัว checkbox ไม่แสดง (ค่าในฐานข้อมูลเป็น 0 กับ 1) แต่ textbox ไม่มีปัญหาครับ ดูมาหลายวันแล้วครับยังไม่ได้เลยcodeครับ

<form id="form_member" name="form_member" method="post" action="">

 <td align="right">ชื่อผู้ใข้</td>

      <td align="left"><input name="name_per" type="text" id="name_per" size="20" /></td>

      <td width="67" align="right">นามสกุล</td>

      <td width="123" align="left"><input name="sname_per" type="text" id="sname_per" size="20" /></td>

  <tr>

      <td colspan="6" align="right" bgcolor="#CCCCCC"><div align="left">

        <input name="mnu_admin" type="checkbox" id="mnu_admin" value="1" class="chkbox" />   

        เมนู Admin <br />

      </div></td>

      </tr>

  <tr>

      <td colspan="6" align="left">

       <input name="a1" type="checkbox" id="a1" value="1" class="chkbox"/>ดูรายชื่อ

  <input type="checkbox" name="a2" value="1" id="a2" class="chkbox"/>เพิ่ม / แก้ไข รายขื่อ

   </td>

      </tr>


<script type="text/javascript" src="jquery-latest.min.js"></script>

<!--<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.4.2.min.js"></script>-->


<script type="text/javascript">

$(function(){

 $("#showData").load("ajax_data.php");

 

 $("#save").click(function(){

  $.post("ajax_data.php?method=insert",$("#form_member").serialize(),function(){

   $("#showData").load("ajax_data.php");

   $("#form_member")[0].reset();

  });

 });

 $("#cancel").click(function(){

  $("#form_member")[0].reset();

 });   $(".browse_page a").live("click",function(event){

   event.preventDefault();

   var url=$(this).attr("href");

//   แสดงแบบปกติ

   $("#showData").load(url,function(){

   

   });   return false;

  }); $(".delItem").live("click",function(event){

  event.preventDefault();

  var idMember=$(this).attr("href");

  idMember=idMember.replace("#","");

  $(this).parent("td").parent("tr").fadeOut();

  $.post("ajax_data.php?method=delete",{id:idMember},function(){

   $("#showData").load("ajax_data.php");

  });

 });

 

 $(".updateItem").live("click",function(event){

  event.preventDefault();

  var idMember=$(this).attr("href");

  idMember=idMember.replace("#","");

  $.post("ajax_data.php?method=getupdate",{id:idMember},function(data){

   var returnData=data.split("|");

   $("#id_per").val(returnData[0]);

   $("#name_per").val(returnData[1]);

   $("#sname_per").val(returnData[2]);

     $("#mnu_admin").val(returnData[3]);

   $("#a1").val(returnData[4]);

   $("#a2").val(returnData[5]);

     });

 }); 

 

});

</script>


01 ธ.ค. 2553 1 2,977

สอบถาม checkbox รับค่าจากฐานข้อมูล ในหน้าจอแก้ไข โดยใช้ ajax
<td colspan="2">หัวข้อ </td>

    <td>1</td>

    <td>2</td> 

    <td>3</td>

    <td>4</td>

    <td>5</td>

    <td>6</td>

    <td>7</td>

    <td>8</td>

    <td>9</td>

    <td>10</td>

    <td width="19">11</td>

    <td width="19">12</td> 

    <td width="19">13</td>

    <td width="19">14</td>

ผมใส่ <td> เกินกว่านี้ ดค้ด อัพเดพ gajax ไม่ทำงานอ่ะครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^