$('FormName').serialize();ใช้ส่ง input type=file ได้มั้ยคะ


อยากทราบว่า คำสั่ง  $('FormName').serialize(); ใช้ส่ง input ที่เป็น file ได้มั้ยค่ะ 

จากคำสั่งนี้ค่ะ new Ajax.Updater("results", "csvImportExec.php", {parameters:$('FormName').serialize(), onComplete: showResponse, onException:showException, onFailure:showException, asynchronous:true, method: 'GET', evalScripts:false});ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรถึงจะส่งได้คะ


15 ต.ค. 2553 4 2,309

ส่ง input ชนิด file ไม่ได้ครับ ต้องใช้ tool อื่นช่วย#1


แนะนำหน่อยได้มั้ยคะว่าต้องใช้ tool ตัวไหน


#2

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2


แนะนำหน่อยได้มั้ยคะว่าต้องใช้ tool ตัวไหน
บอกตรงๆ ว่าไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะโดยส่วนตัว ไม่เคยใช้ JQuery หรือ Frame Work อื่นใดเลยถ้าใช้ GAjax ก็จะแนะนำให้ใช้ GForm หรือ mootools ก็เคยเห็น แต่ JQuery นี่ตอบไม่ได้จริงๆทางแก้ไข ก็คือ ใช้ iframe สิครับ โดยกำหนด targetของ form ให้ไปทำงานที่ iframe โดยซ่อน iframe ไว้ ก็พอกล้อมแกล้มไปได้ครับปล. Frame Work ก็ใช้วิธีการส่งแบบ iframe นี่แหละ เลียนแบบหารทำงานของ Ajax เพียงแต่ Frame Work เขาจะจัดการรายละเอียดให้แล้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมือน Ajax 
#3


เรียบร้อยแล้วค่ะ  ขอบคุณค่ะ


#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^