เราจะส่งค่า 2 ค่าไปพร้อมกันได้ไหมครับ แบบ gajax

 จากโค้ด ด้านล่างนะครับ  เราจะส่งค่า2ค่าพร้อมกันไปตรวจสอบได้ไหม อย่างเช่น password ที่ได้กรอกแล้ว กับ repassword ที่กำลังกรอกเพื่อรอการตรวจสอบ แล้วผมจะส่งค่า password พร้อม repassword นะครับ หรือมีวิธี อื่นเพิ่มเติมหน่อยครับ ขอบคุณนะครับ<!-- <script type="text/javascript" src="java.js"></script>    -->

<script type="text/javascript">
// ตรวจจับการกรอกข้อความใน input
new $G('repass').addEvent('keyup', doCheckUser);
</script>

<script type="text/javascript">
var doCheckUser = function(event){
    // input ที่กำลังพิมพ์
    var input = GEvent.element(event);
    // พื้นที่แสดงข้อมูลตอบกลับ
    var result = $E('check_' + input.id);
    var req = new GAjax();
    // แสดงรูปรอโหลด เพื่อบอกว่ากำลังส่งข้อมูลไปตรวจสอบ
    result.innerHTML = '<img src="http://www.goragod.com/skin/img/wait.gif" alt="" />';
    // ajax ส่งข้อมูลไปตรวจสอบ
    req.send('getuserexists.php' ,  input.id + '=' + encodeURIComponent(input.value) , function(xhr) {
        result.innerHTML = xhr.responseText;
    });
};
</script>

11 พ.ค. 2553 2 1,950

ได้ครับ ก็เหมือนกับการส่งข้อมูลแบบ GET จากฟอร์มโดยทั่วไป ให้ลองอ่านบทความเกี่ยวกับ Ajax ประกอบ

req.send('getuserexists.php', 'param1=value1&param2=val2&param3=value3&........',
#1

ครับ ขอบคุณ ครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^