มีลบข้อมูลแบบ ajax ไหม

ต้องการลบไฟล์เอกสารเก่าก่อนอัพข้อมูลไปใหม่ และลบ file ที่มีอยู่ใน foder ด้วย พอจะมีตัวอย่างการลบ
แบบ ajax ไหมคะ
08 ม.ค. 2553 1 2,881

ได้ครับ

ก็เขียน php เพือไปลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วใช้ ajax เรียกไฟล์นั้น ให้ทำงานครับ

<?php
  // ไฟล์ delete.php
  unlink('aaa/bbb.html');
?>

<script type="text/javascript">
function delete(){
  // ajax เรียกไฟล์ delete.php
  new GAjax().send('delete.php', null, function(xhr){
    // alert(xhr.responseText);
  });
}
</script>


<input type="button" onclick=function(){delete()} value="Delete"/>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^