สอบถามเกี่ยวกับ GForm

gajax05.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ทดสอบการใช้ Gajax-Get</title>
<script language="javascript" src="js/gajax.js"></script>
</head>
<body>
<form name="myform" id="myform" action="gajax05_ss.php" method="post">
<p>ชื่อผู้ใช้:<input type="text" size="30" id="username" name="username" /></p>
<p>รหัสผ่าน:<input type="password" size="30" id="password" name="password"/></p>
<p><input type="submit" id="submit" value="submit" /></p>
</form>
<span id="wait" style="visibility: hidden;color:red;">Loading...</span>
<script language="javascript">
var doLogin = function(xhr){
     alert(xhr.responseText);
};
new GForm('myform','wait',false).onsubmit(doLogin);
</script>

</body>
</html>

gajax05_ss.php
<?php
header("content-type: text/plain; charset=utf-8");
print_r($_POST);
?>

รบกวนคุณ goragod ช่วยดูหน่อยครับ เวลาใส่ username กับ password บางครั้งโปรแกรมจะแสดง
หน้าต่างดังภาพที่แนบ แล้วไปแสดงข้อมูลของไฟล์ gajax05_ss.php เลย ไม่รู้ว่าผมทำอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
28 ธ.ค. 2552 2 2,562

เมื่อแสดงหน้าต่าง false แล้วมันจะไปแสดงข้อมูลที่หน้า gajax05_ss.php เลยดังภาพด้านล่างครับ
 

#1

สำหรับ GForm ให้ใช้

function doLogin(xhr){
  alert(xhr.responseText);
}

ครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^