เกี่ยวกับ GAJAX บทที่ 2

จาก ตย


function loaddoc( page )
{
    var req = new GAjax();
    req.inintLoading( 'wait' , true ); // แสดงรูปรอโหลดกลางจอภาพ
    req.send(page , null , function(xhr){
      var data = xhr.responseText; // รับค่ากลับจาก Ajax
      $E('content').innerHTML = data; // แสดงผลใน content
      Object.evalScript(data); // ประมวลผล Javascript ถ้ามี
    });
    return false;
};

มันฟ้องว่า

Error: Object.evalScript is not a function


ครับ
14 ส.ค. 2552 1 2,169

ใน GAjax เวอร์ชั่นล่าสุด ฟังก์ชั่น evalScript ย้ายไปอยู่กับฟังก์ชั่นในกลุ่มของข้อความแล้วครับ

data.evalScript();
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^