บทที่ 2 GAJAX

เอาไปทำแล้วครับไม่ออกผลแต่ alert data แล้วออกผลน่ะครับแต่มันไม่แสดงผลตรง innerHTML
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> New Document </TITLE>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script src = "js/gajax_full.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

function loaddoc( page )

{

    var req = new GAjax();

    req.inintLoading( 'wait' , true ); // áÊ´§ÃÙ»ÃÍâËÅ´¡ÅÒ§¨ÍÀÒ¾

    req.send(page , null , function(xhr){

      var data = xhr.responseText; // ÃѺ¤èÒ¡ÅѺ¨Ò¡ Ajax

      alert(data)

      $G('content').innerHTML = data; // áÊ´§¼Åã¹ content

      Object.evalScript(data); // »ÃÐÁÇżŠJavascript ¶éÒÁÕ

    });

    return false;

};

</script>

</HEAD>

 

<BODY>

<div id="wait"></div>

<div id="content"></div>

<input type="button" onclick="loaddoc('test.php')" value="ok">

</BODY>

</HTML>
 

12 เม.ย. 2552 1 1,936

ขออภัย บทความผิดเล็กน้อยครับ

$E('content').innerHTML = data;

ต้องใช้ $E ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^