ผู้หญิงที่สวยที่สุด (ในโลก)

ดูให้ได้นะน่ารักมากๆเลย

*.: 。 ✿ * ゚ ¨ ゚ ✎ ・ ✿ . 。 .:* *.: 。 ✿ * ゚ ¨ ゚ ✎ ・ ✿ . 。 .:* *.: 。 ✿ * ゚ ¨ ゚ ✎ ・ ✿ . 。 .:*

รู้จักให้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ และรู้จักเกรงใจ แล้วชีวิตจะมีสุข

^