เอา function insert update delete มาฝากคับ

/*
วิธีใช้
$data = array(
        $Table_Member.'_firtname'=>$_POST['firstname'],
        $Table_Member.'_lastname'=>$_POST['lastname'],
        $Table_Member.'_nicname'=>$_POST['nicname']
);
$sql = insert_db($Table_Member, $data);
mysql_query($sql);
*/
 
    function insert_db($nameTable, $data){
        while($element = each($data)){
            $insert[$element["key"]]="'".$element["value"]."'";
        }
        return $sql = "INSERT INTO `".$nameTable."` (".implode(",",array_keys($insert)).") VALUES (".implode(",",array_values($insert)).")";
    }

/*
วิธีใช้
$data = array(
        $Table_Member.'_firtname'=>$_POST['firstname'],
        $Table_Member.'_lastname'=>$_POST['lastname'],
        $Table_Member.'_nicname'=>$_POST['nicname']
);
$sql = update_db($Table_Member, array($Table_Member.'_id='=>$_POST['fid']), $data);
mysql_query($sql);
*/
   
    function update_db($nameTable, $where, $data){
        while($element = each($data)){
            $update[$element["key"]]="`".$element["key"]."`='".$element["value"]."'";
        }
        while($element2 = each($where)){
            $where[$element2["key"]]=$element2["key"]."'".$element2["value"]."'";
        }
        return $sql = "UPDATE `".$nameTable."` SET ".implode(",",$update)." WHERE ".implode(",",$where);
    }

/*
วิธีใช้
$sql = delete_db($Table_Member, array($Table_Member.'_id='=>$_GET['id']));
mysql_query($sql);
*/
   
    function delete_db($nameTable, $where){
        while($element = each($where)){
            $where[$element["key"]]=$element["key"]."'".$element["value"]."'";
        }
        return $sql = "DELETE FROM ".$nameTable." WHERE ".implode(",",$where);
    }

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ได้แบ่งปันแล้วมีความสุข อิอิ
#1

แหล่มครับ
#2

 แหล่มด้วยคน

จะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดยาวๆ เอิ้กๆ ขอบคุณครับ
#3

แหล่มด้วยอีกคนครับ
อิอิ
#4

ดูดครับดูด ดูดความรู้ของอาจารย์ให้หมด

#5

สุดยอดครับ  สั้นๆๆ ง่ายๆๆ

#6

สุดยอดครับท่าน OLE
#7

ขอบคุง คับ

#8

ขอบคุณคราบบบ
#9

ขอบคุณอีกเสียงครับ
#10
ความคิดเห็น
^