เมื่อเครื่องถ่ายแคนนอลขึ้นโค๊ต


เครื่องถ่ายเอกสารแคนนอลขึ้นโค๊ต http://csaraburi.com

เครื่องมือทำมาหากินเวลาขึ้นโค๊ต   สำหรับศูนย์ถ่ายต่าง ๆสามารถเปิดดูได้และแก้ไขได้

 รูปแคนนอล  ผิดประการใดขอให้ผู้รู้ช่วยแจ้ง 

                                                                                                                                                                                                                                             
    โค๊ต                   สาเหตุ                 คำแนะนำ
E000ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1มีหน้าสัมผัสไม่ดีหรือวงจรเปิด  อุณหภูมิลูกกลิ้งตัวบนไม่ถึงอุ  70 องศาภายใน 5 วินาที
 ssr  พกพร่อง   ดีซีพกพร่อง 
 หน้าสัมผัส TH 2 เสีย 
                                                                                                                                                                                                                                               
E001ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1ลัดวงจรอุณหภูมิตัวบนสูงเกิน 230 องศา
 ssrบกพร่อง แผงวงจรควบคุมDCไม่ดีและตัวควบคุมอีกตัวตำกว่า 50 องศา
 ตัวจับความร้อนร้อนเกิน 
E002ตัวตรวจจับอุณหภูมิ อาจจะวงจรเปิดดูตัวตั้งอุณหภูมิ ไม่ถึง 100 องคา
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E003ให้สังเกตุดูคล้ายกับ กับ001อุณหภูมิที่อยู่บนลูกอีส
E004ssr บกพร่องดูว่าขาดหรือเปล่า มิเตอร์จับวัดดู
E005ผ้าเวปหมด   ตัวตรวจจับความยาวเวปเปลี่ยนผ้าเวป
 ใสไม่ถูกตำแหน่างทำความสะอาด
 สุดท้ายแผ่ง dc เสียเปลี่ยน
E010มอเตอร์หลัก M1 บกพร่องมอเตอร์ไม่ทำงานภายในสองนาที
 แผงวงจร อาจจะเสียถอดออกเปลี่ยนหรือเช็คสายไฟดู
E012มอเตอร์ขับดรัม บกพร่องกระดาษติดใต้ดรัมหรือเปล่า
E013เกลี่ยวจ่ายหมึกทิ้งเสีย และแผงดีซีเกลี่ยวขับหมึกทิ้งไม่หมุน เปลี่ยน
E014มอร์เตอร์ชุดขับความร้อนเฟืองแตกหรือเปล่าดู ลูกปืนบูท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E015ป๊คอัพมอร์เตอร์บกพร้องสัญญานาฬิกาไม่เปิด
E019กล่องขี้หมึกเต็มเททิ้งหรือ ดูมิเตอร์ตั้งล๊อค 50,000แผ่น
E020กรวยจ่ายโทนเนอร์ในมอเตอร์จ่ายโทนถอดมาดูลูกคลัช หรือดู TS3 อาจเสีย
 เนอร์ M18บกพร่อง  คลัชลูกกลิ้งแม่ 
 เหล็ก 
E025มอร์เตอร์จ่ายโทเนอร์ M6 ขัดข้องดูกล่องโทเนอร์
E030วงจรนับจำนวนสำเนาโทเนอร์เปิดดูตั้งจำนวนไว้หรือเปล่า
E031วงจรนับจำนวนเปิด          "
E032ตัวควบคุมข้อมูล A-1 หรืออุปกรณ์ดู remoto  ไม่ทำงาน
 ตรวจสอบ REMOTO II บกพร่องแผ่งดีซี เสีย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E050ถาดกลัยหน้าหลังไม่ทำงานดูเซนเซอร์ น๊อตอาจจะหลุด
E043มอร์เตอร์หลัก M101บกพร่องไม่สัญญาณ pll ภายใน 2วินาที
E051มอร์เตอร์ตัวตรวจจับแนวนอนพกพร่องสัญญาณไฟไม่เข้า(หนูกัดสายหรือเปล่า)
E060มอร์เตอร์ชุดทำความสะอาด M8มอร์เตอร์ไม่ทำงาน
E063มอร์เตอร์ทำความสะอาดค้างไม่กลับถอดออกหรือเลือนกลับเข้าที
E065แผงชาร์ตัวแรก(ปฐมภูมิ)ขัดข้องดูโคโรนา
E066ไม่โครสวัทย์ตัวทำความสะอาด    "
E067แผงวงจร HV-DCไฟแรงดันมากเกิดดูไฟลัดวงจร
E068เหมือน 067ไฟรั่วลงกราว บ๊อคลีค
E069สายโคโรนา ลีค   ลงกราวด์ทำความสะอาดเปลี่ยนสาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E100แผงวงจร BDบกพร่องสัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
 แผงวงจรประมวลภาพบกพร่องหลังจากสัญญาณขับเลเซอร์
 แผงวงจรควบคุม ดีซีบกพร่องสัญญาณ BD  ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
 หน่วยเลเซอร์บกพร่องขณะที่เลเซอร์ทำงาน
 แผงวงจรขับเลเซอร์1 ขัดข้อง 
 แผงวงจรขับเลเซอร์ 2 ขัดข้อง 
 สายไฟขัดข้องวงจรเปิด 
E102แผงวงจรประมวลภาพบกพร่องข้อมูลกำลังเลเซอร์ไม่สามารถถูกเขียนไปยังวงจรขับเลเซอร์ 1 เมื่อเริ่มทำงาน
 แผงวงจรขับตัวเลเซอร์ 1 บกพร่อง 
 สายไฟขาด 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E110มอเตอร์กวาดเลเซอร์ M4 บกพร่องสัญญาณไม่มีภายใน 5 วินาที่ที lm-RDY
 วงจรตัวขัดบกพร่อง วงจรขาด ดีซีเสียM4  สัญญาณไม่มีมาถึง
E111             

วงจรกวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง
            E 120-0001  พัดลมตัวใดตัวหนึ่งไม่หมุน 

            
สัญญาณล๊อค FM5LCK
E202มอร์เตอร์กวาด M5บกพร่องตำแหน่างอยู่ผิดทีหลังจากกดถ่าย
 ตัวตรวจจับตำแหน่างของตัวกวาด PS1 
 บกพร่อง   และอย่าลืมแผงดีซี 
E204มอร์เตอน์ตัวกวาด m5 บกพร่องไมมีสัญญาณภาพมาถึงADF
 ตัวตรวจจับขอบภาพPS3 
E211ตัวทำความร้อนหลอดนีออนภายในตัวดูอุณหภูมิของหลอดไม่ถึง 10 องศา
 ตรวจความร้อนบกพร่อง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E215หลอดนีออนบกพร้องมากถึง  120 องศา
E218หลอดนีออนติดตั้งไม่ถูกต้องเครื่องตรวจไม่พบหลอดนีออน
E219หลอดนิออนบกพร่องตัวทำความร้อนอุณหภูมิรอบ ๆ ไม่ถึง 170 องศา
 หลอดนีออนบกพร่อง 
E220หลอดนีอนนบกพร่องความร้อนไม่ถึง 10 องศา
 ตัวตรวจจับความร้อนพร่องสัญญาณจับอุณฆภูมิไม่ได้
 แผงวงจรควบคุมหลอด  ปรับใน ccd ด้วย
 แผงวงจรอินเตอร์บกพร่อง 
E222หลอดนีออน แผ่งควบคุม สายไฟดูหลอดนิออกสัญญาณไม่ดี
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
E226พัดลมตัวกวาด FM3บกพร่องสัญญาณล๊อค  FMGLCK
 แผงวงจร  แผงดีซี  สายไฟขาด 
E240แผงควบคุณวงจร ดีซีตัวประมวลผลแผงดีซีเสีย
E241แผงประมวลภาพขัดข้องตำแหน่งผิดพลาด
 แผงตรวจจับตำแหน่งไม่ตรง 
E243แผงวงจรดีซีขัดข้องตัวประมวลผลในแผงเสีย
E251พัดลมตัวกวาด FMบกพร่องสัญญาณจับ  FM9LCK
 แผงวงจรด ดีซี ขัดข้องหรือขาด 
E302แผงวงจร  ccdสัญญาณ ccd
E320             

แผงซีซีดี ขัดข้อง

            

 

            

E355     ดูว่าเปลี่ยนแผ่งคีย์หรือเปล่าต้องเอาแผ่งเดิมที่ติดเครื่อง

E400     แผงสือสารอุปกรณ์กับเครื่อง                เกี่ยวกับอุปกรณ์ ADF ขาดหายใน 5วิ

             แผ่งควบคุม ADF

E402      มอร์เตอร์สายพานM2พกพร่อง             ไม่มีการจ่ายเวลาเป้นเวลา 100MSEC

              ตัวจับสัญญาณ ADFบกพร่อง

E404      มอร์เตอร์ส่ง M5                                 ไม่มีการจ่ายสัญญา  200 MSec

E405       มอเตอร์แยกเอ็ม 4 บกพร่อง                  ขณะมอเตอร์เดินไม่มีสัญญาณไป

              ตัวตรวจจับนาฬิกา M12 บกพร่อง            หาภายใน 200 SMEC

E410      มอเตอร์ปิ้คอัม M 3 ตัวตรวจจับความ       ดูตัวจับสัญญาณความสูงไม่ทำงาน

             สูงลูกกลิ้ง P17 18 19  บกพร่อง

E420     ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้                       ข้อมูลที่อ่านผิดพลานเกิน 2 ครั้ง

E500      สือสารข้อมูลที่อ่านผิดพลาด                 การสือสารถูกตัดมีความไม่สมดุล

E510       มอเตอร์ซ๊อตเอตร์
E512       เซ็นเซอร์จับมอเตอร์

E501      การสือสารผิดพลาด                           CPU หลักกับ CPU รองถูกตัด

E505      แรมสำรองบกพร่อง                            จำนวนนับตรวจสอบผิดพลาด

E510      มอเตอร์ป้อนเข้าเอ็ม1บกพร่อง               สัญญาณมากหรือน้อยเวลาเข้า

E514      มอาเตอร์M7บกพร่อง                          สัญญาณจับไม่ถูกต้อง

E537     มอเตอร์ M7 บกพร่อง p 17บกพร่อง        กระดาษวิ่งไม่ตรงตำแหน่งอาจจะสะดุด

E530    มอเตอร์ m5 ตัวจำหน้าหลัง p19               กระดาษเดินไม่ถูกต้องตำแหน่ง

E531    ตัวเย็บกระดาษ                                     วิ่งไม่ตรงตำแหน่งเวลาเลือน

E532    มอเตอร์ตัวเลือนเย็บ                              ตัวตรวจจับการเย็บไม่ตรง

E535    มอเตอร์ตัวเหวียง                                  สัญญาณตัวเหวี่ยงขับช้า 2 วินาที
E440    ไมโครสวัสทย์เสีย

E542    เกียวกับถาดกระดาษ B (M12)                 สัญญาณ B p120  ออกมาเป็น 0

E551    พัดลม  fm 1 บกพร่อง                           พัดลมหยุดไม่หมุน

E557    พัดลมไบพาด M9 บกพร่อง                    ตัวตรวจจับไม่ได้หลักจากวิ่งแล้ว 5 วินาที

E583    มอเตอร์แผ่นเสริมของถาด M6 บกพร่อง    ตำแหน่งไม่ตรงภายใน 5 วินาที

E601    แผงวงจร MFC สายไฟลัดวงจร                MFC ประมวลผลพลาด

E602    แผงประมวลภาพ                             เกียวกับคอมพิวเตอร์(ถอดอาร์ตดิสมาเป่าดูก่อนเปลี่ยนนะครับ)

E677    แผงอุปกรณ์เสริม                             ผิดพลาดแผงอุปกรณ์เสริม

E710    แผง fc adf ฟินิซเซอร์บกพร่อง                 ic เสีย

E711    เหมือน 710                                  iPC IC12 เสีย

E712    แผง adf เสีย สายต่อไม่สนิท                   ตัวจ่ายไฟ 24v adf เสีย

E713    แผงสายไฟเสียไม่แน่น

E717    REMOTO 11 บกพร่อง                        PC ของตัวควบคุม A1

E 730   สัญญานต่อกับคอมขัดข้อง

E800   วงจรเครื่องปิดอัตโนมัติบกพร่อง               

E804    พัดลมจ่ายไฟ 1/2 บกพร่อง

E805    พัดลมระบายความร้อน FM2              สัญญาณ FM2LCK  ถูกล๊อกค

E820    พัดลม FM8                                   ไม่หมุนขาดบกพร้อง

E823    พัดลมแผงชาร์จก่อนถ่าย                    FM8

E824    พัดลมตัวซาร์ปฐมภูมิ FM1

E830    พัดลม  FM13                                   สัญญาณล๊อค  แค่นี้ก่อนนะครับ  คอยหาประสบการณ์มาบอกอีก

 

 

ร้านหน้าศูนย์ โอ.เอ.สระบุรี

Related

^