เมื่อเครื่องถ่ายแคนนอลขึ้นโค๊ต


เครื่องถ่ายเอกสารแคนนอลขึ้นโค๊ต http://csaraburi.com

เครื่องมือทำมาหากินเวลาขึ้นโค๊ต   สำหรับศูนย์ถ่ายต่าง ๆสามารถเปิดดูได้และแก้ไขได้

 รูปแคนนอล  ผิดประการใดขอให้ผู้รู้ช่วยแจ้ง 

                                                                                                                                                                                                                                             
    โค๊ต                   สาเหตุ                 คำแนะนำ
E000ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1มีหน้าสัมผัสไม่ดีหรือวงจรเปิด  อุณหภูมิลูกกลิ้งตัวบนไม่ถึงอุ  70 องศาภายใน 5 วินาที
 ssr  พกพร่อง   ดีซีพกพร่อง 
 หน้าสัมผัส TH 2 เสีย 
                                                                                                                                                                                                                                               
E001ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1ลัดวงจรอุณหภูมิตัวบนสูงเกิน 230 องศา
 ssrบกพร่อง แผงวงจรควบคุมDCไม่ดีและตัวควบคุมอีกตัวตำกว่า 50 องศา
 ตัวจับความร้อนร้อนเกิน 
E002ตัวตรวจจับอุณหภูมิ อาจจะวงจรเปิดดูตัวตั้งอุณหภูมิ ไม่ถึง 100 องคา
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E003ให้สังเกตุดูคล้ายกับ กับ001อุณหภูมิที่อยู่บนลูกอีส
E004ssr บกพร่องดูว่าขาดหรือเปล่า มิเตอร์จับวัดดู
E005ผ้าเวปหมด   ตัวตรวจจับความยาวเวปเปลี่ยนผ้าเวป
 ใสไม่ถูกตำแหน่างทำความสะอาด
 สุดท้ายแผ่ง dc เสียเปลี่ยน
E010มอเตอร์หลัก M1 บกพร่องมอเตอร์ไม่ทำงานภายในสองนาที
 แผงวงจร อาจจะเสียถอดออกเปลี่ยนหรือเช็คสายไฟดู
E012มอเตอร์ขับดรัม บกพร่องกระดาษติดใต้ดรัมหรือเปล่า
E013เกลี่ยวจ่ายหมึกทิ้งเสีย และแผงดีซีเกลี่ยวขับหมึกทิ้งไม่หมุน เปลี่ยน
E014มอร์เตอร์ชุดขับความร้อนเฟืองแตกหรือเปล่าดู ลูกปืนบูท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E015ป๊คอัพมอร์เตอร์บกพร้องสัญญานาฬิกาไม่เปิด
E019กล่องขี้หมึกเต็มเททิ้งหรือ ดูมิเตอร์ตั้งล๊อค 50,000แผ่น
E020กรวยจ่ายโทนเนอร์ในมอเตอร์จ่ายโทนถอดมาดูลูกคลัช หรือดู TS3 อาจเสีย
 เนอร์ M18บกพร่อง  คลัชลูกกลิ้งแม่ 
 เหล็ก 
E025มอร์เตอร์จ่ายโทเนอร์ M6 ขัดข้องดูกล่องโทเนอร์
E030วงจรนับจำนวนสำเนาโทเนอร์เปิดดูตั้งจำนวนไว้หรือเปล่า
E031วงจรนับจำนวนเปิด          "
E032ตัวควบคุมข้อมูล A-1 หรืออุปกรณ์ดู remoto  ไม่ทำงาน
 ตรวจสอบ REMOTO II บกพร่องแผ่งดีซี เสีย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E050ถาดกลัยหน้าหลังไม่ทำงานดูเซนเซอร์ น๊อตอาจจะหลุด
E043มอร์เตอร์หลัก M101บกพร่องไม่สัญญาณ pll ภายใน 2วินาที
E051มอร์เตอร์ตัวตรวจจับแนวนอนพกพร่องสัญญาณไฟไม่เข้า(หนูกัดสายหรือเปล่า)
E060มอร์เตอร์ชุดทำความสะอาด M8มอร์เตอร์ไม่ทำงาน
E063มอร์เตอร์ทำความสะอาดค้างไม่กลับถอดออกหรือเลือนกลับเข้าที
E065แผงชาร์ตัวแรก(ปฐมภูมิ)ขัดข้องดูโคโรนา
E066ไม่โครสวัทย์ตัวทำความสะอาด    "
E067แผงวงจร HV-DCไฟแรงดันมากเกิดดูไฟลัดวงจร
E068เหมือน 067ไฟรั่วลงกราว บ๊อคลีค
E069สายโคโรนา ลีค   ลงกราวด์ทำความสะอาดเปลี่ยนสาย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E100แผงวงจร BDบกพร่องสัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
 แผงวงจรประมวลภาพบกพร่องหลังจากสัญญาณขับเลเซอร์
 แผงวงจรควบคุม ดีซีบกพร่องสัญญาณ BD  ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
 หน่วยเลเซอร์บกพร่องขณะที่เลเซอร์ทำงาน
 แผงวงจรขับเลเซอร์1 ขัดข้อง 
 แผงวงจรขับเลเซอร์ 2 ขัดข้อง 
 สายไฟขัดข้องวงจรเปิด 
E102แผงวงจรประมวลภาพบกพร่องข้อมูลกำลังเลเซอร์ไม่สามารถถูกเขียนไปยังวงจรขับเลเซอร์ 1 เมื่อเริ่มทำงาน
 แผงวงจรขับตัวเลเซอร์ 1 บกพร่อง 
 สายไฟขาด 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E110มอเตอร์กวาดเลเซอร์ M4 บกพร่องสัญญาณไม่มีภายใน 5 วินาที่ที lm-RDY
 วงจรตัวขัดบกพร่อง วงจรขาด ดีซีเสียM4  สัญญาณไม่มีมาถึง
E111             

วงจรกวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง
            E 120-0001  พัดลมตัวใดตัวหนึ่งไม่หมุน 

            
สัญญาณล๊อค FM5LCK
E202มอร์เตอร์กวาด M5บกพร่องตำแหน่างอยู่ผิดทีหลังจากกดถ่าย
 ตัวตรวจจับตำแหน่างของตัวกวาด PS1 
 บกพร่อง   และอย่าลืมแผงดีซี 
E204มอร์เตอน์ตัวกวาด m5 บกพร่องไมมีสัญญาณภาพมาถึงADF
 ตัวตรวจจับขอบภาพPS3 
E211ตัวทำความร้อนหลอดนีออนภายในตัวดูอุณหภูมิของหลอดไม่ถึง 10 องศา
 ตรวจความร้อนบกพร่อง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
E215หลอดนีออนบกพร้องมากถึง  120 องศา
E218หลอดนีออนติดตั้งไม่ถูกต้องเครื่องตรวจไม่พบหลอดนีออน
E219หลอดนิออนบกพร่องตัวทำความร้อนอุณหภูมิรอบ ๆ ไม่ถึง 170 องศา
 หลอดนีออนบกพร่อง 
E220หลอดนีอนนบกพร่องความร้อนไม่ถึง 10 องศา
 ตัวตรวจจับความร้อนพร่องสัญญาณจับอุณฆภูมิไม่ได้
 แผงวงจรควบคุมหลอด  ปรับใน ccd ด้วย
 แผงวงจรอินเตอร์บกพร่อง 
E222หลอดนีออน แผ่งควบคุม สายไฟดูหลอดนิออกสัญญาณไม่ดี
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
E226พัดลมตัวกวาด FM3บกพร่องสัญญาณล๊อค  FMGLCK
 แผงวงจร  แผงดีซี  สายไฟขาด 
E240แผงควบคุณวงจร ดีซีตัวประมวลผลแผงดีซีเสีย
E241แผงประมวลภาพขัดข้องตำแหน่งผิดพลาด
 แผงตรวจจับตำแหน่งไม่ตรง 
E243แผงวงจรดีซีขัดข้องตัวประมวลผลในแผงเสีย
E251พัดลมตัวกวาด FMบกพร่องสัญญาณจับ  FM9LCK
 แผงวงจรด ดีซี ขัดข้องหรือขาด 
E302แผงวงจร  ccdสัญญาณ ccd
E320             

แผงซีซีดี ขัดข้อง

            

 

            

E355     ดูว่าเปลี่ยนแผ่งคีย์หรือเปล่าต้องเอาแผ่งเดิมที่ติดเครื่อง

E400     แผงสือสารอุปกรณ์กับเครื่อง                เกี่ยวกับอุปกรณ์ ADF ขาดหายใน 5วิ

             แผ่งควบคุม ADF

E402      มอร์เตอร์สายพานM2พกพร่อง             ไม่มีการจ่ายเวลาเป้นเวลา 100MSEC

              ตัวจับสัญญาณ ADFบกพร่อง

E404      มอร์เตอร์ส่ง M5                                 ไม่มีการจ่ายสัญญา  200 MSec

E405       มอเตอร์แยกเอ็ม 4 บกพร่อง                  ขณะมอเตอร์เดินไม่มีสัญญาณไป

              ตัวตรวจจับนาฬิกา M12 บกพร่อง            หาภายใน 200 SMEC

E410      มอเตอร์ปิ้คอัม M 3 ตัวตรวจจับความ       ดูตัวจับสัญญาณความสูงไม่ทำงาน

             สูงลูกกลิ้ง P17 18 19  บกพร่อง

E420     ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้                       ข้อมูลที่อ่านผิดพลานเกิน 2 ครั้ง

E500      สือสารข้อมูลที่อ่านผิดพลาด                 การสือสารถูกตัดมีความไม่สมดุล

E510       มอเตอร์ซ๊อตเอตร์
E512       เซ็นเซอร์จับมอเตอร์

E501      การสือสารผิดพลาด                           CPU หลักกับ CPU รองถูกตัด

E505      แรมสำรองบกพร่อง                            จำนวนนับตรวจสอบผิดพลาด

E510      มอเตอร์ป้อนเข้าเอ็ม1บกพร่อง               สัญญาณมากหรือน้อยเวลาเข้า

E514      มอาเตอร์M7บกพร่อง                          สัญญาณจับไม่ถูกต้อง

E537     มอเตอร์ M7 บกพร่อง p 17บกพร่อง        กระดาษวิ่งไม่ตรงตำแหน่งอาจจะสะดุด

E530    มอเตอร์ m5 ตัวจำหน้าหลัง p19               กระดาษเดินไม่ถูกต้องตำแหน่ง

E531    ตัวเย็บกระดาษ                                     วิ่งไม่ตรงตำแหน่งเวลาเลือน

E532    มอเตอร์ตัวเลือนเย็บ                              ตัวตรวจจับการเย็บไม่ตรง

E535    มอเตอร์ตัวเหวียง                                  สัญญาณตัวเหวี่ยงขับช้า 2 วินาที
E440    ไมโครสวัสทย์เสีย

E542    เกียวกับถาดกระดาษ B (M12)                 สัญญาณ B p120  ออกมาเป็น 0

E551    พัดลม  fm 1 บกพร่อง                           พัดลมหยุดไม่หมุน

E557    พัดลมไบพาด M9 บกพร่อง                    ตัวตรวจจับไม่ได้หลักจากวิ่งแล้ว 5 วินาที

E583    มอเตอร์แผ่นเสริมของถาด M6 บกพร่อง    ตำแหน่งไม่ตรงภายใน 5 วินาที

E601    แผงวงจร MFC สายไฟลัดวงจร                MFC ประมวลผลพลาด

E602    แผงประมวลภาพ                             เกียวกับคอมพิวเตอร์(ถอดอาร์ตดิสมาเป่าดูก่อนเปลี่ยนนะครับ)

E677    แผงอุปกรณ์เสริม                             ผิดพลาดแผงอุปกรณ์เสริม

E710    แผง fc adf ฟินิซเซอร์บกพร่อง                 ic เสีย

E711    เหมือน 710                                  iPC IC12 เสีย

E712    แผง adf เสีย สายต่อไม่สนิท                   ตัวจ่ายไฟ 24v adf เสีย

E713    แผงสายไฟเสียไม่แน่น

E717    REMOTO 11 บกพร่อง                        PC ของตัวควบคุม A1

E 730   สัญญานต่อกับคอมขัดข้อง

E800   วงจรเครื่องปิดอัตโนมัติบกพร่อง               

E804    พัดลมจ่ายไฟ 1/2 บกพร่อง

E805    พัดลมระบายความร้อน FM2              สัญญาณ FM2LCK  ถูกล๊อกค

E820    พัดลม FM8                                   ไม่หมุนขาดบกพร้อง

E823    พัดลมแผงชาร์จก่อนถ่าย                    FM8

E824    พัดลมตัวซาร์ปฐมภูมิ FM1

E830    พัดลม  FM13                                   สัญญาณล๊อค  แค่นี้ก่อนนะครับ  คอยหาประสบการณ์มาบอกอีก

 

 

ร้านหน้าศูนย์ โอ.เอ.สระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โค๊ดอาการเสียเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน

เครื่องถ่ายเอกสารแคนนอลขึ้นโค๊

เครื่องมือทำมาหากินเวลาขึ้นโค๊

ผิดประการใดขอให้ผู้รู้ช่วยแจ้ง

โค๊ต สาเหตุ คำแนะนำ

E000 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1มีหน้าสัมผัสไม่ดีหรือวงจรเปิด อุณหภูมิลูกกลิ้งตัวบนไม่ถึงอุ 70 องศาภายใน 5 วินาที

ssr พกพร่อง ดีซีพกพร่อง

หน้าสัมผัส TH 2 เสียE001 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1ลัดวงจร อุณหภูมิตัวบนสูงเกิน 230 องศา

ssrบกพร่อง แผงวงจรควบคุมDCไม่ดี และตัวควบคุมอีกตัวตำกว่า 50 องศา

ตัวจับความร้อนร้อนเกิน

E002 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ อาจจะวงจรเปิด ดูตัวตั้งอุณหภูมิ ไม่ถึง 100 องคา

E003 ให้สังเกตุดูคล้ายกับ กับ001 อุณหภูมิที่อยู่บนลูกอีส

E004 ssr บกพร่อง ดูว่าขาดหรือเปล่า มิเตอร์จับวัดดู

E005 ผ้าเวปหมด ตัวตรวจจับความยาวเวป เปลี่ยนผ้าเวป

ใสไม่ถูกตำแหน่าง ทำความสะอาด

สุดท้ายแผ่ง dc เสีย เปลี่ยน

E010 มอเตอร์หลัก M1 บกพร่อง มอเตอร์ไม่ทำงานภายในสองนาที

แผงวงจร อาจจะเสีย ถอดออกเปลี่ยนหรือเช็คสายไฟดู

E012 มอเตอร์ขับดรัม บกพร่อง กระดาษติดใต้ดรัมหรือเปล่า

E013 เกลี่ยวจ่ายหมึกทิ้งเสีย และแผงดีซี เกลี่ยวขับหมึกทิ้งไม่หมุน เปลี่ยน

E014 มอร์เตอร์ชุดขับความร้อน เฟืองแตกหรือเปล่าดู ลูกปืนบูท

E015 ป๊คอัพมอร์เตอร์บกพร้อง สัญญานาฬิกาไม่เปิด

E019 กล่องขี้หมึกเต็ม เททิ้งหรือ ดูมิเตอร์ตั้งล๊อค 50,000แผ่น

E020 กรวยจ่ายโทนเนอร์ในมอเตอร์จ่ายโทน ถอดมาดูลูกคลัช หรือดู TS3 อาจเสีย

เนอร์ M18บกพร่อง คลัชลูกกลิ้งแม่

เหล็ก

E025 มอร์เตอร์จ่ายโทเนอร์ M6 ขัดข้อง ดูกล่องโทเนอร์

E030 วงจรนับจำนวนสำเนาโทเนอร์เปิด ดูตั้งจำนวนไว้หรือเปล่า

E031 วงจรนับจำนวนเปิด '

E032 ตัวควบคุมข้อมูล A-1 หรืออุปกรณ์ ดู remoto ไม่ทำงาน

ตรวจสอบ REMOTO II บกพร่อง แผ่งดีซี เสีย

E050 ถาดกลัยหน้าหลังไม่ทำงาน ดูเซนเซอร์ น๊อตอาจจะหลุด

E043 มอร์เตอร์หลัก M101บกพร่อง ไม่สัญญาณ pll ภายใน 2วินาที

E051 มอร์เตอร์ตัวตรวจจับแนวนอนพกพร่อง สัญญาณไฟไม่เข้า(หนูกัดสายหรือเปล่า)

E060 มอร์เตอร์ชุดทำความสะอาด M8 มอร์เตอร์ไม่ทำงาน

E063 มอร์เตอร์ทำความสะอาดค้างไม่กลับ ถอดออกหรือเลือนกลับเข้าที

E065 แผงชาร์ตัวแรก(ปฐมภูมิ)ขัดข้อง ดูโคโรนา

E066 ไม่โครสวัทย์ตัวทำความสะอาด '

E067 แผงวงจร HV-DC ไฟแรงดันมากเกิดดูไฟลัดวงจร

E068 เหมือน 067 ไฟรั่วลงกราว บ๊อคลีค

E069 สายโคโรนา ลีค ลงกราวด์ ทำความสะอาดเปลี่ยนสาย

E100 แผงวงจร BDบกพร่อง สัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที

แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง หลังจากสัญญาณขับเลเซอร์

แผงวงจรควบคุม ดีซีบกพร่อง สัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที

หน่วยเลเซอร์บกพร่อง ขณะที่เลเซอร์ทำงาน

แผงวงจรขับเลเซอร์1 ขัดข้อง

แผงวงจรขับเลเซอร์ 2 ขัดข้อง

สายไฟขัดข้องวงจรเปิด

E102 แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง ข้อมูลกำลังเลเซอร์ไม่สามารถถูกเขียนไปยังวงจรขับเลเซอร์ 1 เมื่อเริ่มทำงาน

แผงวงจรขับตัวเลเซอร์ 1 บกพร่อง

สายไฟขาด

E110 มอเตอร์กวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง สัญญาณไม่มีภายใน 5 วินาที่ที lm-RDY

วงจรตัวขัดบกพร่อง วงจรขาด ดีซีเสีย M4 สัญญาณไม่มีมาถึง

E111 วงจรกวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง สัญญาณล๊อค FM5LCK

E202 มอร์เตอร์กวาด M5บกพร่อง ตำแหน่างอยู่ผิดทีหลังจากกดถ่าย

ตัวตรวจจับตำแหน่างของตัวกวาด PS1

บกพร่อง และอย่าลืมแผงดีซี

E204 มอร์เตอน์ตัวกวาด m5 บกพร่อง ไมมีสัญญาณภาพมาถึงADF

ตัวตรวจจับขอบภาพPS3

E211 ตัวทำความร้อนหลอดนีออนภายในตัว ดูอุณหภูมิของหลอดไม่ถึง 10 องศา

ตรวจความร้อนบกพร่อง

E215 หลอดนีออนบกพร้อง มากถึง 120 องศา

E218 หลอดนีออนติดตั้งไม่ถูกต้อง เครื่องตรวจไม่พบหลอดนีออน

E219 หลอดนิออนบกพร่องตัวทำความร้อน อุณหภูมิรอบ ๆ ไม่ถึง 170 องศา

หลอดนีออนบกพร่อง

E220 หลอดนีอนนบกพร่อง ความร้อนไม่ถึง 10 องศา

ตัวตรวจจับความร้อนพร่อง สัญญาณจับอุณฆภูมิไม่ได้

แผงวงจรควบคุมหลอด ปรับใน ccd ด้วย

แผงวงจรอินเตอร์บกพร่อง

E222 หลอดนีออน แผ่งควบคุม สายไฟ ดูหลอดนิออกสัญญาณไม่ดีE226 พัดลมตัวกวาด FM3บกพร่อง สัญญาณล๊อค FMGLCK

แผงวงจร แผงดีซี สายไฟขาด

E240 แผงควบคุณวงจร ดีซี ตัวประมวลผลแผงดีซีเสีย

E241 แผงประมวลภาพขัดข้อง ตำแหน่งผิดพลาด

แผงตรวจจับตำแหน่งไม่ตรง

E243 แผงวงจรดีซีขัดข้อง ตัวประมวลผลในแผงเสีย

E251 พัดลมตัวกวาด FMบกพร่อง สัญญาณจับ FM9LCK

แผงวงจรด ดีซี ขัดข้องหรือขาด

E302 แผงวงจร ccd สัญญาณ ccd

E320 แผงซีซีดี ขัดข้อง

E400 แผงสือสารอุปกรณ์กับเครื่อง เกี่ยวกับอุปกรณ์ ADF ขาดหายใน 5วิ

แผ่งควบคุม ADF

E402 มอร์เตอร์สายพานM2พกพร่อง ไม่มีการจ่ายเวลาเป้นเวลา 100MSEC

ตัวจับสัญญาณ ADFบกพร่อง

E404 มอร์เตอร์ส่ง M5 ไม่มีการจ่ายสัญญา 200 MSec

E405 มอเตอร์แยกเอ็ม 4 บกพร่อง ขณะมอเตอร์เดินไม่มีสัญญาณไป

ตัวตรวจจับนาฬิกา M12 บกพร่อง หาภายใน 200 SMEC

E410 มอเตอร์ปิ้คอัม M 3 ตัวตรวจจับความ ดูตัวจับสัญญาณความสูงไม่ทำงาน

สูงลูกกลิ้ง P17 18 19 บกพร่อง

E420 ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ข้อมูลที่อ่านผิดพลานเกิน 2 ครั้ง

E500 สือสารข้อมูลที่อ่านผิดพลาด การสือสารถูกตัดมีความไม่สมดุล

E501 การสือสารผิดพลาด CPU หลักกับ CPU รองถูกตัด

E505 แรมสำรองบกพร่อง จำนวนนับตรวจสอบผิดพลาด

E510 มอเตอร์ป้อนเข้าเอ็ม1บกพร่อง สัญญาณมากหรือน้อยเวลาเข้า

E514 มอาเตอร์M7บกพร่อง สัญญาณจับไม่ถูกต้อง

E537 มอเตอร์ M7 บกพร่อง p 17บกพร่อง กระดาษวิ่งไม่ตรงตำแหน่งอาจจะสะดุด

E530 มอเตอร์ m5 ตัวจำหน้าหลัง p19 กระดาษเดินไม่ถูกต้องตำแหน่ง

E531 ตัวเย็บกระดาษ วิ่งไม่ตรงตำแหน่งเวลาเลือน

E532 มอเตอร์ตัวเลือนเย็บ ตัวตรวจจับการเย็บไม่ตรง

E535 มอเตอร์ตัวเหวียง สัญญาณตัวเหวี่ยงขับช้า 2 วินาที

E542 เกียวกับถาดกระดาษ B (M12) สัญญาณ B p120 ออกมาเป็น 0

E551 พัดลม fm 1 บกพร่อง พัดลมหยุดไม่หมุน

E557 พัดลมไบพาด M9 บกพร่อง ตัวตรวจจับไม่ได้หลักจากวิ่งแล้ว 5 วินาที

E583 มอเตอร์แผ่นเสริมของถาด M6 บกพร่อง ตำแหน่งไม่ตรงภายใน 5 วินาที

E601 แผงวงจร MFC สายไฟลัดวงจร MFC ประมวลผลพลาด

E602 แผงประมวลภาพ เกียวกับคอมพิวเตอร์

E677 แผงอุปกรณ์เสริม ผิดพลาดแผงอุปกรณ์เสริม

E710 แผง fc adf ฟินิซเซอร์บกพร่อง ic เสีย

E711 เหมือน 710 iPC IC12 เสีย

E712 แผง adf เสีย สายต่อไม่สนิท ตัวจ่ายไฟ 24v adf เสีย

E713 แผงสายไฟเสียไม่แน่น

E717 REMOTO 11 บกพร่อง PC ของตัวควบคุม A1

E800 วงจรเครื่องปิดอัตโนมัติบกพร่อง

E804 พัดลมจ่ายไฟ 1/2 บกพร่อง

E805 พัดลมระบายความร้อน FM2 สัญญาณ FM2LCK ถูกล๊อกค

E820 พัดลม FM8 ไม่หมุนขาดบกพร้อง

E823 พัดลมแผงชาร์จก่อนถ่าย FM8

E824 พัดลมตัวซาร์ปฐมภูมิ FM1

E830 พัดลม FM13 สัญญาณล๊อค

ข้อควรระวัง

ถ้ากลไกตรวสอบความผิดพลาดด้วยตัวเองทำงาน คุณสามารถรีเซ๋ทเครืองโดยการปิดเครื่องหนึ่งครั้ง

คุณสามารถถ่ายสำเนาต่อได้ขณะที่ ADF ใช้การไม่ได้ ถอดตัวเชื่อมข้าง ๆ ADF เปิด ADF และ

ว่างแผ่นจริ่งลงบนกระจำสำเนา

การรีเซ็ทเครื่อง

ถ้าเครื่องถ่ายสำเนากำลังถ่ายสำเนา

1. เครื่องแสดงระหัสความผิดพลาดและข้อความ'เปิดสวิทย์เครื่องอีกครั้ง'

2. หลังจากกลไกการรีเซ็ทเมื่อกระดาษติดทำงาน เครื่องจะตรวจสภาพตัวเอง ถ้าผลออกมา

ดีเครื่องจะรีเซ็ท ถ้าไม่เครื่องจะเข้าไปสู่สถานะไม่ทำงาน 'แสดงบนหน้าปัดเป็น ESxx

ถ้าเครื่องถ่ายไม่ได้กำลังถ่าย

1 เครื่องแสดงระหัสความผิดพลาดและข้อความ 'เปิดสวทิย์เครื่องอีกครั้งหนึ่ง'

2. เมื่อปิดเปดอีกครั้ง เครื่องจะตรวจสอบสภาพตัวเอง ถ้าออกมาดี เครื่องจะรีเซ็ท ถ้าไม่ดี

เครื่องจะเข้าสูสถานะไม่ทำงาน แดสงผบหน้าปัดควบคุมเครื่องเป็น ESXX สถานะที่ซึ่งแสดงระหัด 'E'

ข้อสังเกตุ

1. เมื่อกลไกได้ตรวจสอบการทำงาน คุณสามารถรีเซ็ทเครื่องถ่าย โดยการเปิดสวิทย์เครื่องหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตามจะไม่เป็นเช่นนี้สำหรับ E000 e001 e003 e004 e005 หรือ E 020 (มิฉะนั้นผู้ใช้อาจรีเซ็ท

เครื่องถ่ายขณะที่ตัวตรวจจับความร้อนอาจมีวสงจรเปิด ทำให้ลูกกลิ้งเสียหายจากความร้อนหรือโทนเนอร์ในกรวยล้น'

ถ้าความผิดพลาดเป็นประเภท E00 ถึง E003 สวัทย์ปิดเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติภยใน 20 วินาที ถ้าไม่รีเซ็ทเครื่องในกรณีของ E004 สวิทย์จะปิดภายใน 5 วินาที หลังจ่ากทีมีการแสดงรหัส E000 ถ้าคุณ

เปิดเครื่องโดยไม่รีเซ็ท

คุณจะต้องตั้งค่า RAM ของแผงวงจรควบคุม DC ใหม่ ถ้ามีความผิดพลาดระหัส E000 E001 E002 E003 E004 E005 E013 หรือ E020

การรีเซ็ทเครื่อง

กดตามเมนู COPIER-FUNCTION-CLEAR-ERR

กดปุ่ม รีเซ็ทสองครั้งเพ่อกลับไปยังหน้าจอการถ่ายสำเนา

ปิดเครื่องเปิดใหม่

สำหรับ E202 E 204 คุณสามารถตรวจสอบรหัสในโหมดแก้ไ

COPIER - DISPLAY - ERR ในกรณี E202 และ E204 หน้าปัดจะแสดงผลอย่างที่เห็น

(ผิดพลาดประการใดขอคำแนะนำด้วยไม่ใช่มืออาชีพ)

อาการเสียเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารชุดที่2

E000 ปัญหา Fuser อุณหภูมิต่ำ โคมไฟ, สวิทช์ความร้อน, AC ไดร์เวอร์

E001 ปัญหา Fuser อุณหภูมิสูง ทไตรแอค, โปรแกรมควบคุม AC, pinched ลวด

E004 ปัญหา Fuser

E0053 sorter

E030 Counter

E202 Scan

E210 เลนส์

E221 แสงไฟ คณะกรรมการควบคุม, ระบบตัดไฟอัตโนมัติ, โคมไฟแสง

E400 ป้อนเอกสารอัตโนมัติ

E500 sorter

E710 ควบคุมDC

C ไม่มีปัญหา หมายความว่าเครื่องสามารถแก้ไขติดตามฟิล์ม Fuser

CC กลองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะเป็นกลองหมายเลขจะถูกระบุด้วยเหตุผลว่าเป็นที่ไม่เข้ากันได้กับเครื่องถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ

E000 Fuser อุณหภูมิต่ำ

E001 Fuser อุณหภูมิสูง

E002 Fuser อุณหภูมิสูง

E003 อุณหภูมิ Fuser ไม่อยู่กับร่องกับรอย

E007 ฟิล์ม Fuser ออกติดตามและจะไม่ซ่อมแซมตัวเอง

E010 ปัญหาไดรฟ์หลัก

E030 ปัญหา Counter

E064 ปัญหา Scan, หรือแหล่งจ่ายไฟ

E202 ปัญหา Scan

E210 ปัญหาไดรฟ์เลนส์หรือเลนส์เซ็นเซอร์

E220 หลอดไฟเปิดรับอยู่หรือปิด

E240 ควบคุมDC (กระดานหลัก) หรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต

E261 ปัญหา Zero ข้าม ความถี่ไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต

E400 ปัญหาการสื่อสารระหว่างบอร์ด

E803 ปัญหาโวลต์ 24

EO ปัญหาFuser

H Fuser ร้อนมากเกินไป

E000 Thermist or Fuser, เครื่องทำความร้อน, ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

E001 Thermistor Fuser หรือทไตรแอค

E002 Thermistor Fuser, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค

E003 Thermistor Fuser, เครื่องทำความร้อน, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค

E004 Fuser ทไตรแอคหรือจะไม่ปิด

E007 ฟิล์ม Fuser ปิดศูนย์หรือไม่ขับรถอย่างถูกต้อง

E010 ปัญหา มอเตอร์หลัก

E030 Counter

E064 แหล่งจ่ายไฟหรือคอมโพสิตกระดานหลัก

E202 ปัญหา Scan

E210 ปัญหาไดรฟ์เลนส์

E220โคมไฟแสง

E240 กระดานหลักหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต

E261 แหล่งจ่ายไฟหรือคอมโพสิตผันผวนอำนาจ

E400 ADF ปัญหาการสื่อสารไปยังเครื่อง

E402ไดรฟ์ ADF ยนต์สายพาน

E404 มอเตอร์ออกจาก ADF

E411 ADF เอกสารตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์หรือลงทะเบียนขอบเซ็นเซอร์

E500 ปัญหาการสื่อสาร sorter

E510 sorter ปัญหาไดรฟ์

E530 มอเตอร์ Stapler แถบคู่มือ

E531 มอเตอร์แกว่ง Stapler

E540 มอเตอร์เปลี่ยนถัง

E541 ปัญหาถังขับมอเตอร์

E710 กระดานหลัก

E711 กระดานหลัก

E712 กระดานหลักหรือปัญหาการสื่อสารกับ ADF

E717 กระดานหลัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะกรรมการ

U0 เริ่มต้นการ ชุดทั้งหมดของผู้ใช้โหมดการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

U1 ออโต้ตั้งเวลาที่ชัดเจน Range 1-9 แต่ละนาที = 1 หลัก

U2 ไฟฟ้าอัตโนมัติตั้งเวลาปิด

U3 การปรับซูม Fine

U4 เทปคาสเซ็ต สวิตช์อัตโนมัติ

U5 เรียงหรือไม่เรียงลำดับค่าเริ่มต้น

U6 ป้อนเอกสารประกอบทำความสะอาดรถกระบะ

U7 ชัดเจน'แทนที่กลอง'

U9 เปิดรับออโต้ หรือแสงเองเป็นค่าเริ่มต้น

E000 Fuser ไม่ได้ร้อนขึ้น

E001 Fuser อุณหภูมิสูงเกินไป

E002 Fuser อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ถูกต้อง

E003 Fuser อุณหภูมิลดลง

E004 SSR shorted

E210 ปัญหาบ้านเลนส์

E212 ปัญหาบ้านเลนส์

E220 ปัญหาโคมไฟแสง

E224 ปัญหา เปล่าบ้านชัตเตอร์

E240 ควบคุม DC หรือไฟปัญหาการจัดหาคอมโพสิต

E400 ปัญหาการรับส่งข้อมูล

E401 ปัญหา ยนต์รถกระบะ

E402 ปัญหามอเตอร์เข็มขัด

E403 มอเตอร์ป้อน

E404 มอเตอร์จัดส่งสินค้า

E411 เอกสารเซ็นเซอร์ตรวจจับ

E500 ปัญหาการสื่อสารกับเครื่องถ่ายเอกสาร

E510 มอเตอร์ป้อน

E530 หน้าแรกเซ็นเซอร์

E531 ปัญหา Staple เซ็นเซอร์แกว่ง

E540 เปลี่ยน มอเตอร์ปัญหาถังหมุน

E541 มอเตอร์ถัง

E710 ควบคุม DC

E711 ป้อนเอกสาร IC ความล้มเหลว

E716 ฟีดของความล้มเหลว IC เทปคาสเซ็ต

E800 วงจรปัญหา Auto Power - off

E901 มอเตอร์ฟีดเทปคาสเซ็ต

E902 คู่มือบ้านปัญหากระดาษเซ็นเซอร์

E000 อุณหภูมิของลูกกลิ้งตรึงบนไม่ถึง 100 C ได้ภายใน 5 นาทีหลังจากเปิดเครื่องบน

E000 Fuser อุณหภูมิต่ำ

E000 ปัญหา Fuser

E001 Fuser อุณหภูมิสูง

E001 อุณหภูมิของการชุมนุมตรึงบนยังคง 230 C หรือมากกว่าเป็นเวลา 5 วินาทีหรือมากกว่า

E002 Fuser อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ถูกต้อง

E002 อุณหภูมิของลูกกลิ้งตรึงบน ไม่ถึง 180 C ได้ภายใน 5 นาทีหลังจากที่ได้เกิน 100 ซี

E003 อุณหภูมิของลูกกลิ้งตรึงบน ต่ำกว่า C 100 หรือน้อยกว่าสำหรับ 5 วินาทีหลังจากที่ได้ถึง 180 ซี

E003 Fuser อุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่ถูกต้อง

E005 ปัญหาสายพาน Fuser ทำความสะอาด

E005 ความยาวของสายพานการทำความสะอาดนำขึ้น (ประกอบการแก้ไข) มีค่ามากกว่าความยาวที่กำหนด

E010 ปัญหาไดรฟ์ (มอเตอร์หลัก)

E010 ในการตอบสนองต่อสัญญาณหลักยนต์ไดรฟ์สองคนหรือมากกว่าสัญญาณนาฬิกายังไม่ได้สร้างภายใน 1 วินาที

E013 ปัญหาขยะหมึก

E013 เมื่อการหมุนของสกรูป้อนหมึกเสียจะกลายเป็นผู้พิการและสวิทช์เซ็นเซอร์ (SW20) ถูกกด

E020 ในระหว่างการทำงานคัดลอก, ผงหมึกสีดำส่งสัญญาณ'0'(ไม่มีหมึก) สำหรับ 3 นาทีหรือมากกว่า ในขณะที่การติดตั้งสัญญาณผงหมึกสีดำอุปทานไม่ได้ไป'1'ภายใน 6 นาทีระหว่างขั้นตอนการจัดหาหมึกพิมพ์สีดำ

E020 หมึกไม่ได้รับอาหารเป็นเวลา 3 นาทีหลังจากที่ถูกเรียกว่าผงหมึกสำหรับ

E030 วงจรเปิดเคาน์เตอร์มีการระบุเมื่อไดรฟ์ที่เป็นปิดเคาน์เตอร์

E030 Counter

E050 ถาดบ้านสัญญาณตำแหน่ง (THP) จะไม่ถูกสร้างขึ้นภายใน 4 วินาทีในขณะที่กระดาษคำแนะนำยนต์สัญญาณดำน้ำจะถูกสร้างขึ้น

E050 ปัญหา Duplex

E203 ปัญหาบ้าน Scan

E203 บ้านเครื่องสแกน สัญญาณตำแหน่ง (SCHP) จะถูกสร้างขึ้น 2 จังหวะหรือมากกว่าภายใน 0.5 วินาทีเมื่อมอเตอร์สแกนเนอร์เปิดอยู่

E210 เลนส์บ้านสัญญาณ x ตำแหน่ง (LXHP) จะไม่ถูกสร้างขึ้นภายใน 9 วินาทีหลังจากที่สวิทช์ไฟหรือสวิทช์ประตูเปิดอยู่ เลนส์บ้านสัญญาณ x ตำแหน่ง (LXHP) จะถูกสร้างขึ้นเป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่า

E210 ปัญหาบ้านเลนส์

E212 ปัญหาบ้านเลนส์

E212 เลนส์ Y บ้านสัญญาณตำแหน่ง (LYHP) ไม่ได้สร้างขึ้นภายใน 9 วินาทีหลังจากที่สวิทช์ไฟหรือสวิทช์ประตูเปิดอยู่ เลนส์บ้านสัญญาณ Y ตำแหน่ง (LYHP) จะถูกสร้างขึ้นเป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่า

E400 ปัญหาการสื่อสารกับเครื่องถ่ายเอกสาร

E401 ยนต์รถกระบะหรือมอเตอร์เซ็นเซอร

E402 มอเตอร์สายพานหรือมอเตอร์เซ็นเซอร์

E403 Feed เซ็นเซอร์ยนต์หรือมอเตอร์

E404 ออกจาก ยนต์หรือมอเตอร์เซ็นเซอร์

E405 รับเซ็นเซอร์ยนต์

E406 ยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ยามเซ็นเซอร

E407 มอเตอร์ถาดหรือตำแหน่งเซ็นเซอร์

E411 เซนเซอร์สำหรับการตรวจสอบเอกสาร

E431การลงทะเบียนเซ็นเซอร์ ตำบล

E441 มอเตอร์

E442 พัดลมระบายความร้อนปัญหา

E446 มอเตอร์กระจก CFF หรือเซ็นเซอร์

E447 ออก CFF ของตำแหน่งหรือตำแหน่งไม่ดีเซ็นเซอร์

E500 ปัญหาการสื่อสารกับเครื่องถ่ายเอกสาร

E510 Feed ขับมอเตอร์

E513ไดรฟ์ Tandem ยนต์อาหาร

E530 มอเตอร์คู่มือ Staple หรือเซ็นเซอร์

E531 มอเตอร์แกว่ง Stapler

E540 Bin ขยับยนต์

E710 Q124 บนคอนโทรลเลอร์ DC PCB ไม่สามารถเริ่มต้นที่ power - on

E710 ควบคุม DC (กระดานหลัก)

E711 ตัวควบคุม DC

E711 Q124 บนคอนโทรลเลอร์ DC เป็นความผิดพลาดหลังจากที่เปิดเครื่อง

E712 IC การสื่อสารอยู่ที่ตัวควบคุม RDF - A1 เป็นความผิดพลาด

E712 24 แหล่งจ่ายไฟโวลต์หรือกระดานหลัก RDF - A1

E715 IC การสื่อสารบน C.F.F. PCB เป็นตัวควบคุมความผิดพลาด

E715 แบบฟอร์มกระดานป้อนปัญหาคอมพิวเตอร์

E800 วงจรเปิดมีการระบุในกลไกอำนาจปิดอัตโนมัติ สัญญาณไฟอัตโนมัติ - off จะถูกสร้างขึ้นสองครั้งหรือมากกว่าใน 2 วินาที

E800 อำนาจ ออโต้ปิดปัญหา กระดานหลัก

E2 สแกนเนอร์

EO โคมไฟ ความร้อน

E000 Thermistor Fuser, เครื่องทำระบบตัดไฟอัตโนมัติ

E001 Thermistor Fuser หรือทไตรแอค

E002 Thermistor Fuser, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค

E003 Thermistor Fuser, เครื่องทำความร้อน, ระบบตัดไฟอัตโนมัติหรือทไตรแอค

E004 Fuser ทไตรแอคหรือจะไม่ปิด

E007 ฟิล์ม Fuser ปิดศูนย์หรือไม่ขับรถอย่างถูกต้อง อาจจะสามารถตั้งค่าในโหมดบริการ 4-407

E010 ปัญหา มอเตอร์หลัก

E030 Counter

E041 มอเตอร์ดาดฟ้ากระดาษคลัชหรือเซ็นเซอร์

E064 แหล่งจ่ายไฟคอมโพสิตหรือคณะกรรมการยนต์หลัก

E202 ปัญหา Scan มอเตอร์เซ็นเซอร์

E210 ปัญหาไดรฟ์เลนส์

E220โคมไฟแสง

E240 กระดานหลักหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต

E260กระดานหลัก, เพาเวอร์ซัพพลายพัดลมระบายความร้อนหรือแหล่งจ่ายไฟคอมโพสิต

E261 แหล่งจ่ายไฟหรือคอมโพสิตผันผวนอำนาจ

E400 ADF การสื่อสารไปยังเครื่อง

E401 ADF ยนต์กระบะหรือเซ็นเซอร์

E402ไดรฟ์ ADF ยนต์สายพาน

E403 ADF ยนต์อาหารหรือใบเซ็นเซอร์

E404 มอเตอร์ออกจาก ADF

E411 ADF เอกสารตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์หรือลงทะเบียนขอบเซ็นเซอร์

E500ปัญหาการสื่อสาร sorter

E510 sorter ปัญหาไดรฟ์

E530มอเตอร์ Stapler แถบคู่มือ

E531 มอเตอร์แกว่ง Stapler

E540 มอเตอร์เปลี่ยนถัง

E541 ปัญหาถังขับมอเตอร์

E710 กระดานหลัก (ตัวควบคุม DC.)

E711 กระดานหลัก (ตัวควบคุม DC.)

E712 กระดานหลักหรือปัญหาการสื่อสารกับ ADF หรือ ADF กระดานหลัก

E717กระดานหลัก, ผู้ช่วยกรรมการ 'แทนที่กลอง': ผงหมึกดรัมเสียเต็มหรือกลองได้ดำเนิน 40,000 เล่ม Reset กับผู้ใช้

E802 แหล่งจ่ายไฟ DC Composite หรือผู้ควบคุม

E901กระดาน เทปคาสเซ็ตหน่วยฟีดหรือมอเตอร์ฟีดคาสเซ็ท

E902 ปัญหาแนวนอนลงทะเบียน ฉันคิดว่านี้หมายถึงส่วนเพล็กซ์

J1 Feed ติดขัด

J10 ติดขัดออกจากเพล็กซ์

J11 ติดขัดในแนวตั้ง

J12ติดขัดในแนวตั้ง

J13ติดขัดในแนวตั้ง

J14 ติดขัดในแนวตั้ง

J15ติดขัดเด็ค

J2 Feed ติดขัด

J3 ติดขัดบริเวณแยก

J4 ติดขัดบริเวณแยก

J5แยมออก

J6แยมออก

J7ติดขัด sorter

J8 แยมเปิดประตู

J9 เทปคาสเซ็ต ติดขัด

JA เทปคาสเซ็ต ติดขัด

เทปคาสเซ็ตแจมเจบี

JC เทปคาสเซ็ต ติดขัด

JD ติดขัด Duplex อาหาร

JE ติดขัดออกจากเพล็กซ์

เจเอฟติดขัด Duplex
#1

คนที่ใช้เครื่องแคนนอล มักจะเจอปัญหา ขึ้นโค๊ต e355 ถ้าเจอก็ไม่ต้องสงสัย เวลาซ่อมเครื่อง ท่านอาจะสลับคีย์ของเครื่องกันแล้ว ต้องเอาตัวเก่้าตัวเดิมที่ติดเครื่องกลับมาใส่นะครับ อย่างลืม  ว่าโค๊ตนี้คือใสคีย์มันผิด ไม่ใช่ของติดเครื่องมา
#2
ความคิดเห็น
^