เมื่อเครื่องถ่ายแคนนอลขึ้นโค๊ต


เครื่องถ่ายเอกสารแคนนอลขึ้นโค๊ต http://csaraburi.com

เครื่องมือทำมาหากินเวลาขึ้นโค๊ต   สำหรับศูนย์ถ่ายต่าง ๆสามารถเปิดดูได้และแก้ไขได้

 รูปแคนนอล  ผิดประการใดขอให้ผู้รู้ช่วยแจ้ง 

    โค๊ต                   สาเหตุ                 คำแนะนำ
E000 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1มีหน้าสัมผัสไม่ดีหรือวงจรเปิด   อุณหภูมิลูกกลิ้งตัวบนไม่ถึงอุ  70 องศาภายใน 5 วินาที
  ssr  พกพร่อง   ดีซีพกพร่อง  
  หน้าสัมผัส TH 2 เสีย  
 
E001 ตัวตรวจจับความร้อนหลักTH1ลัดวงจร อุณหภูมิตัวบนสูงเกิน 230 องศา
  ssrบกพร่อง แผงวงจรควบคุมDCไม่ดี และตัวควบคุมอีกตัวตำกว่า 50 องศา
  ตัวจับความร้อนร้อนเกิน  
E002 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ อาจจะวงจรเปิด ดูตัวตั้งอุณหภูมิ ไม่ถึง 100 องคา
E003 ให้สังเกตุดูคล้ายกับ กับ001 อุณหภูมิที่อยู่บนลูกอีส
E004 ssr บกพร่อง ดูว่าขาดหรือเปล่า มิเตอร์จับวัดดู
E005 ผ้าเวปหมด   ตัวตรวจจับความยาวเวป เปลี่ยนผ้าเวป
  ใสไม่ถูกตำแหน่าง ทำความสะอาด
  สุดท้ายแผ่ง dc เสีย เปลี่ยน
E010 มอเตอร์หลัก M1 บกพร่อง มอเตอร์ไม่ทำงานภายในสองนาที
  แผงวงจร อาจจะเสีย ถอดออกเปลี่ยนหรือเช็คสายไฟดู
E012 มอเตอร์ขับดรัม บกพร่อง กระดาษติดใต้ดรัมหรือเปล่า
E013 เกลี่ยวจ่ายหมึกทิ้งเสีย และแผงดีซี เกลี่ยวขับหมึกทิ้งไม่หมุน เปลี่ยน
E014 มอร์เตอร์ชุดขับความร้อน เฟืองแตกหรือเปล่าดู ลูกปืนบูท
E015 ป๊คอัพมอร์เตอร์บกพร้อง สัญญานาฬิกาไม่เปิด
E019 กล่องขี้หมึกเต็ม เททิ้งหรือ ดูมิเตอร์ตั้งล๊อค 50,000แผ่น
E020 กรวยจ่ายโทนเนอร์ในมอเตอร์จ่ายโทน ถอดมาดูลูกคลัช หรือดู TS3 อาจเสีย
  เนอร์ M18บกพร่อง  คลัชลูกกลิ้งแม่  
  เหล็ก  
E025 มอร์เตอร์จ่ายโทเนอร์ M6 ขัดข้อง ดูกล่องโทเนอร์
E030 วงจรนับจำนวนสำเนาโทเนอร์เปิด ดูตั้งจำนวนไว้หรือเปล่า
E031 วงจรนับจำนวนเปิด           "
E032 ตัวควบคุมข้อมูล A-1 หรืออุปกรณ์ ดู remoto  ไม่ทำงาน
  ตรวจสอบ REMOTO II บกพร่อง แผ่งดีซี เสีย
E050 ถาดกลัยหน้าหลังไม่ทำงาน ดูเซนเซอร์ น๊อตอาจจะหลุด
E043 มอร์เตอร์หลัก M101บกพร่อง ไม่สัญญาณ pll ภายใน 2วินาที
E051 มอร์เตอร์ตัวตรวจจับแนวนอนพกพร่อง สัญญาณไฟไม่เข้า(หนูกัดสายหรือเปล่า)
E060 มอร์เตอร์ชุดทำความสะอาด M8 มอร์เตอร์ไม่ทำงาน
E063 มอร์เตอร์ทำความสะอาดค้างไม่กลับ ถอดออกหรือเลือนกลับเข้าที
E065 แผงชาร์ตัวแรก(ปฐมภูมิ)ขัดข้อง ดูโคโรนา
E066 ไม่โครสวัทย์ตัวทำความสะอาด     "
E067 แผงวงจร HV-DC ไฟแรงดันมากเกิดดูไฟลัดวงจร
E068 เหมือน 067 ไฟรั่วลงกราว บ๊อคลีค
E069 สายโคโรนา ลีค   ลงกราวด์ ทำความสะอาดเปลี่ยนสาย
E100 แผงวงจร BDบกพร่อง สัญญาณ BD ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
  แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง หลังจากสัญญาณขับเลเซอร์
  แผงวงจรควบคุม ดีซีบกพร่อง สัญญาณ BD  ไม่มาถึงภายใน 1 นาที
  หน่วยเลเซอร์บกพร่อง ขณะที่เลเซอร์ทำงาน
  แผงวงจรขับเลเซอร์1 ขัดข้อง  
  แผงวงจรขับเลเซอร์ 2 ขัดข้อง  
  สายไฟขัดข้องวงจรเปิด  
E102 แผงวงจรประมวลภาพบกพร่อง ข้อมูลกำลังเลเซอร์ไม่สามารถถูกเขียนไปยังวงจรขับเลเซอร์ 1 เมื่อเริ่มทำงาน
  แผงวงจรขับตัวเลเซอร์ 1 บกพร่อง  
  สายไฟขาด  
E110 มอเตอร์กวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง สัญญาณไม่มีภายใน 5 วินาที่ที lm-RDY
  วงจรตัวขัดบกพร่อง วงจรขาด ดีซีเสีย M4  สัญญาณไม่มีมาถึง
E111

วงจรกวาดเลเซอร์ M4 บกพร่อง
E 120-0001  พัดลมตัวใดตัวหนึ่งไม่หมุน 

สัญญาณล๊อค FM5LCK
E202 มอร์เตอร์กวาด M5บกพร่อง ตำแหน่างอยู่ผิดทีหลังจากกดถ่าย
  ตัวตรวจจับตำแหน่างของตัวกวาด PS1  
  บกพร่อง   และอย่าลืมแผงดีซี  
E204 มอร์เตอน์ตัวกวาด m5 บกพร่อง ไมมีสัญญาณภาพมาถึงADF
  ตัวตรวจจับขอบภาพPS3  
E211 ตัวทำความร้อนหลอดนีออนภายในตัว ดูอุณหภูมิของหลอดไม่ถึง 10 องศา
  ตรวจความร้อนบกพร่อง  
E215 หลอดนีออนบกพร้อง มากถึง  120 องศา
E218 หลอดนีออนติดตั้งไม่ถูกต้อง เครื่องตรวจไม่พบหลอดนีออน
E219 หลอดนิออนบกพร่องตัวทำความร้อน อุณหภูมิรอบ ๆ ไม่ถึง 170 องศา
  หลอดนีออนบกพร่อง  
E220 หลอดนีอนนบกพร่อง ความร้อนไม่ถึง 10 องศา
  ตัวตรวจจับความร้อนพร่อง สัญญาณจับอุณฆภูมิไม่ได้
  แผงวงจรควบคุมหลอด   ปรับใน ccd ด้วย
  แผงวงจรอินเตอร์บกพร่อง  
E222 หลอดนีออน แผ่งควบคุม สายไฟ ดูหลอดนิออกสัญญาณไม่ดี
     
E226 พัดลมตัวกวาด FM3บกพร่อง สัญญาณล๊อค  FMGLCK
  แผงวงจร  แผงดีซี  สายไฟขาด  
E240 แผงควบคุณวงจร ดีซี ตัวประมวลผลแผงดีซีเสีย
E241 แผงประมวลภาพขัดข้อง ตำแหน่งผิดพลาด
  แผงตรวจจับตำแหน่งไม่ตรง  
E243 แผงวงจรดีซีขัดข้อง ตัวประมวลผลในแผงเสีย
E251 พัดลมตัวกวาด FMบกพร่อง สัญญาณจับ  FM9LCK
  แผงวงจรด ดีซี ขัดข้องหรือขาด  
E302 แผงวงจร  ccd สัญญาณ ccd
E320

แผงซีซีดี ขัดข้อง

 

E355     ดูว่าเปลี่ยนแผ่งคีย์หรือเปล่าต้องเอาแผ่งเดิมที่ติดเครื่อง

E400     แผงสือสารอุปกรณ์กับเครื่อง                เกี่ยวกับอุปกรณ์ ADF ขาดหายใน 5วิ

             แผ่งควบคุม ADF

E402      มอร์เตอร์สายพานM2พกพร่อง             ไม่มีการจ่ายเวลาเป้นเวลา 100MSEC

              ตัวจับสัญญาณ ADFบกพร่อง

E404      มอร์เตอร์ส่ง M5                                 ไม่มีการจ่ายสัญญา  200 MSec

E405       มอเตอร์แยกเอ็ม 4 บกพร่อง                  ขณะมอเตอร์เดินไม่มีสัญญาณไป

              ตัวตรวจจับนาฬิกา M12 บกพร่อง            หาภายใน 200 SMEC

E410      มอเตอร์ปิ้คอัม M 3 ตัวตรวจจับความ       ดูตัวจับสัญญาณความสูงไม่ทำงาน

             สูงลูกกลิ้ง P17 18 19  บกพร่อง

E420     ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้                       ข้อมูลที่อ่านผิดพลานเกิน 2 ครั้ง

E500      สือสารข้อมูลที่อ่านผิดพลาด                 การสือสารถูกตัดมีความไม่สมดุล

E510       มอเตอร์ซ๊อตเอตร์
E512       เซ็นเซอร์จับมอเตอร์

E501      การสือสารผิดพลาด                           CPU หลักกับ CPU รองถูกตัด

E505      แรมสำรองบกพร่อง                            จำนวนนับตรวจสอบผิดพลาด

E510      มอเตอร์ป้อนเข้าเอ็ม1บกพร่อง               สัญญาณมากหรือน้อยเวลาเข้า

E514      มอาเตอร์M7บกพร่อง                          สัญญาณจับไม่ถูกต้อง

E537     มอเตอร์ M7 บกพร่อง p 17บกพร่อง        กระดาษวิ่งไม่ตรงตำแหน่งอาจจะสะดุด

E530    มอเตอร์ m5 ตัวจำหน้าหลัง p19               กระดาษเดินไม่ถูกต้องตำแหน่ง

E531    ตัวเย็บกระดาษ                                     วิ่งไม่ตรงตำแหน่งเวลาเลือน

E532    มอเตอร์ตัวเลือนเย็บ                              ตัวตรวจจับการเย็บไม่ตรง

E535    มอเตอร์ตัวเหวียง                                  สัญญาณตัวเหวี่ยงขับช้า 2 วินาที
E440    ไมโครสวัสทย์เสีย

E542    เกียวกับถาดกระดาษ B (M12)                 สัญญาณ B p120  ออกมาเป็น 0

E551    พัดลม  fm 1 บกพร่อง                           พัดลมหยุดไม่หมุน

E557    พัดลมไบพาด M9 บกพร่อง                    ตัวตรวจจับไม่ได้หลักจากวิ่งแล้ว 5 วินาที

E583    มอเตอร์แผ่นเสริมของถาด M6 บกพร่อง    ตำแหน่งไม่ตรงภายใน 5 วินาที

E601    แผงวงจร MFC สายไฟลัดวงจร                MFC ประมวลผลพลาด

E602    แผงประมวลภาพ                             เกียวกับคอมพิวเตอร์(ถอดอาร์ตดิสมาเป่าดูก่อนเปลี่ยนนะครับ)

E677    แผงอุปกรณ์เสริม                             ผิดพลาดแผงอุปกรณ์เสริม

E710    แผง fc adf ฟินิซเซอร์บกพร่อง                 ic เสีย

E711    เหมือน 710                                  iPC IC12 เสีย

E712    แผง adf เสีย สายต่อไม่สนิท                   ตัวจ่ายไฟ 24v adf เสีย

E713    แผงสายไฟเสียไม่แน่น

E717    REMOTO 11 บกพร่อง                        PC ของตัวควบคุม A1

E 730   สัญญานต่อกับคอมขัดข้อง

E800   วงจรเครื่องปิดอัตโนมัติบกพร่อง               

E804    พัดลมจ่ายไฟ 1/2 บกพร่อง

E805    พัดลมระบายความร้อน FM2              สัญญาณ FM2LCK  ถูกล๊อกค

E820    พัดลม FM8                                   ไม่หมุนขาดบกพร้อง

E823    พัดลมแผงชาร์จก่อนถ่าย                    FM8

E824    พัดลมตัวซาร์ปฐมภูมิ FM1

E830    พัดลม  FM13                                   สัญญาณล๊อค  แค่นี้ก่อนนะครับ  คอยหาประสบการณ์มาบอกอีก

 

 

ร้านหน้าศูนย์ โอ.เอ.สระบุรี
^