เปรียว tips เพิ่มโฆษณาใน widget map ของ GCMS3.9

สำหรับใครที่อยากจะใส่โฆษณา Adsence ลงไปใน widget map ของ GCMS ละก็
ลองดูตรงนี้

ก่อนอื่นต้องทำการแก้ไขไฟล์ widget/map/map.php โดย
นำโค้ดตรงนี้เพิ่มเข้าไปบริเวณก่อนปีกกาปิดฟังก์ชั่น


    $map[] = 'var publisherID = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxx";'; //แก้ xxx ให้เป็นรหัสของคุณ
    $map[] = 'var adsManagerOptions = {';
    $map[] = 'maxAdsOnMap : 1,'; //กำหนดจำนวนโฆษณาที่จะให้แสดง
    $map[] = 'style: G_ADSMANAGER_STYLE_ADUNIT,';
    $map[] = 'channel: "xxxxxxxxxx"'; //แก้ xxx เป็น รหัสของ channel ของคุณ
    $map[] = '};';
    $map[] = 'adsManager = new GAdsManager(map, publisherID, adsManagerOptions);';
    $map[] = 'adsManager.enable();'โค้ดเต็มๆ ดังนี้<?php
// โหลด config และ ภาษา
include ("../../bin/config.php");
include ("config.php");
// หน้าเว็บ Google Map
$map[] = '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"';
$map[] = ' "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">';
$map[] = '<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">';
$map[] = '<head>';
$map[] = '<title>Google Map</title>';
$map[] = '<style type="text/css">';
$map[] = 'body {';
$map[] = ' margin: 0;';
$map[] = ' padding: 0;';
$map[] = '}';
$map[] = '</style>';
$map[] = '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />';
$map[] = '<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key='.$config[about][google_api_key].'" type="text/javascript"></script>';
$map[] = '</head>';
$map[] = '<body>';
$map[] = '<div id="about_map" style="width:400px;height:400px;float:none;margin:0 auto;border:1px solid black;">Google Map</div>';
// google map
$map[] = '<script type="text/javascript">';
$map[] = 'if (GBrowserIsCompatible()) {';
$map[] = 'map = new GMap2(document.getElementById("about_map"));';
$map[] = 'map.addControl(new GMapTypeControl());';
// ตำแหน่งของแผนที่
$map[] = 'p = new GLatLng('.$config[about][map_latigude].' , '.$config[about][map_lantigude].');';
// พิกัดของตำแหน่งที่จะแสดง
$map[] = 'map.setCenter(p, '.$config[about][map_zoom].');';
// แสดงแผนที่ โดยให้พิกัดอยู่ตรงกลางแผนที่
$map[] = 'var icon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);';
// marker
$map[] = 'icon.iconAnchor = new GPoint(25, 35);';
$map[] = 'icon.infoWindowAnchor = new GPoint(25, 5);';
$map[] = 'pm = new GLatLng('.$config[about][mark_latigude].' , '.$config[about][mark_lantigude].');';
// พิกัดของตำแหน่งที่จะ mark
$map[] = 'gmarker = new GMarker(pm,{});';
$map[] = 'map.addOverlay(gmarker);';
$map[] = 'var smallNode = document.createElement("div");';
$map[] = "smallNode.innerHTML = '".$config[about][map_info]."';";
// info
$map[] = 'gmarker.openInfoWindow(smallNode, {});';
        $map[] = 'var publisherID = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxx";'; //แก้ xxx ให้เป็นรหัสของคุณ
        $map[] = 'var adsManagerOptions = {';
        $map[] = 'maxAdsOnMap : 1,'; //กำหนดจำนวนโฆษณาที่จะให้แสดง
        $map[] = 'style: G_ADSMANAGER_STYLE_ADUNIT,';
        $map[] = 'channel: "xxxxxxxxxx"'; //แก้ xxx เป็น รหัสของ channel ของคุณ
        $map[] = '};';
        $map[] = 'adsManager = new GAdsManager(map, publisherID, adsManagerOptions);';
        $map[] = 'adsManager.enable();'
$map[] = '};';
$map[] = '</script>';
$map[] = '</body>';
$map[] = '</html>';
echo implode("\n", $map);
?>
อาจจะนึกไม่ออกลองดูตัวอย่างได้  ที่นี่
^