เปรียว tips เพิ่มโฆษณาใน widget map ของ GCMS3.9

สำหรับใครที่อยากจะใส่โฆษณา Adsence ลงไปใน widget map ของ GCMS ละก็
ลองดูตรงนี้

ก่อนอื่นต้องทำการแก้ไขไฟล์ widget/map/map.php โดย
นำโค้ดตรงนี้เพิ่มเข้าไปบริเวณก่อนปีกกาปิดฟังก์ชั่น


        $map[] = 'var publisherID = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxx";'; //แก้ xxx ให้เป็นรหัสของคุณ
        $map[] = 'var adsManagerOptions = {';
        $map[] = 'maxAdsOnMap : 1,'; //กำหนดจำนวนโฆษณาที่จะให้แสดง
        $map[] = 'style: G_ADSMANAGER_STYLE_ADUNIT,';
        $map[] = 'channel: "xxxxxxxxxx"'; //แก้ xxx เป็น รหัสของ channel ของคุณ
        $map[] = '};';
        $map[] = 'adsManager = new GAdsManager(map, publisherID, adsManagerOptions);';
        $map[] = 'adsManager.enable();'โค้ดเต็มๆ ดังนี้    
        
            <?php
        
            // โหลด config และ ภาษา
        
            include ("../../bin/config.php");
        
            include ("config.php");
        
            // หน้าเว็บ Google Map
        
            $map[] = '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"';
        
            $map[] = ' "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">';
        
            $map[] = '<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">';
        
            $map[] = '<head>';
        
            $map[] = '<title>Google Map</title>';
        
            $map[] = '<style type="text/css">';
        
            $map[] = 'body {';
        
            $map[] = ' margin: 0;';
        
            $map[] = ' padding: 0;';
        
            $map[] = '}';
        
            $map[] = '</style>';
        
            $map[] = '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />';
        
            $map[] = '<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key='.$config[about][google_api_key].'" type="text/javascript"></script>';
        
            $map[] = '</head>';
        
            $map[] = '<body>';
        
            $map[] = '<div id="about_map" style="width:400px;height:400px;float:none;margin:0 auto;border:1px solid black;">Google Map</div>';
        
            // google map
        
            $map[] = '<script type="text/javascript">';
        
            $map[] = 'if (GBrowserIsCompatible()) {';
        
            $map[] = 'map = new GMap2(document.getElementById("about_map"));';
        
            $map[] = 'map.addControl(new GMapTypeControl());';
        
            // ตำแหน่งของแผนที่
        
            $map[] = 'p = new GLatLng('.$config[about][map_latigude].' , '.$config[about][map_lantigude].');';
        
            // พิกัดของตำแหน่งที่จะแสดง
        
            $map[] = 'map.setCenter(p, '.$config[about][map_zoom].');';
        
            // แสดงแผนที่ โดยให้พิกัดอยู่ตรงกลางแผนที่
        
            $map[] = 'var icon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);';
        
            // marker
        
            $map[] = 'icon.iconAnchor = new GPoint(25, 35);';
        
            $map[] = 'icon.infoWindowAnchor = new GPoint(25, 5);';
        
            $map[] = 'pm = new GLatLng('.$config[about][mark_latigude].' , '.$config[about][mark_lantigude].');';
        
            // พิกัดของตำแหน่งที่จะ mark
        
            $map[] = 'gmarker = new GMarker(pm,{});';
        
            $map[] = 'map.addOverlay(gmarker);';
        
            $map[] = 'var smallNode = document.createElement("div");';
        
            $map[] = "smallNode.innerHTML = '".$config[about][map_info]."';";
        
            // info
        
            $map[] = 'gmarker.openInfoWindow(smallNode, {});';
        
                    $map[] = 'var publisherID = "ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxx";'; //แก้ xxx ให้เป็นรหัสของคุณ
        
                    $map[] = 'var adsManagerOptions = {';
        
                    $map[] = 'maxAdsOnMap : 1,'; //กำหนดจำนวนโฆษณาที่จะให้แสดง
        
                    $map[] = 'style: G_ADSMANAGER_STYLE_ADUNIT,';
        
                    $map[] = 'channel: "xxxxxxxxxx"'; //แก้ xxx เป็น รหัสของ channel ของคุณ
        
                    $map[] = '};';
        
                    $map[] = 'adsManager = new GAdsManager(map, publisherID, adsManagerOptions);';
        
                    $map[] = 'adsManager.enable();'
        
            $map[] = '};';
        
            $map[] = '</script>';
        
            $map[] = '</body>';
        
            $map[] = '</html>';
        
            echo implode("\n", $map);
        
            ?>
    
อาจจะนึกไม่ออกลองดูตัวอย่างได้  ที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^