มาทำ Tag Cloud ใช้ตกแต่งเวบของเราดีกว่า

โค้ดการสร้าง tagcloud จาก array ก็ดังรูปเลยครับ

<style type="text/css">
.tag_cloud { padding: 3px; text-decoration: none; }
.tag_cloud:link  { color: #81d601; }
.tag_cloud:visited { color: #019c05; }
.tag_cloud:hover { color: #ffffff; background: #69da03; }
.tag_cloud:active { color: #ffffff; background: #ACFC65; }
</style>

<?
function get_tag_data() {
$arr = Array('Actionscript' => 35, 'Adobe' => 22, 'Array' => 44, 'Background' => 43,
  'Blur' => 18, 'Canvas' => 33, 'Class' => 15, 'Color Palette' => 11, 'Crop' => 42,
  'Delimiter' => 13, 'Depth' => 34, 'Design' => 8, 'Encode' => 12, 'Encryption' => 30,
  'Extract' => 28, 'Filters' => 42, 'Flash' => 32, 'Functions' => 19,
  'Gaussian Blur' => 44, 'Grafix' => 49, 'Graphics' => 35, 'Hue' => 47, 'Illustrator' => 8,
  'Image Ready' => 12, 'Javascript' => 47, 'Jpeg' => 15,   'Keyboard' => 18, 'Level' => 28,
  'Liquify' => 30, 'Listener' => 10, 'Logo' => 12, 'Loops' => 22, 'Macromedia' => 26,
  'Method' => 28, 'MySQL' => 18, 'Obfuscation' => 13, 'Object' => 39, 'Optimize' => 25,
  'PDF' => 37, 'PHP' => 44, 'PSD' => 17, 'Photography' => 28, 'Photoshop' => 46,
  'Revert' => 50, 'Saturation' => 35, 'Save as' => 28, 'Scope' => 11, 'Scripting' => 9,
  'Security' => 41, 'Sharpen' => 49, 'Switch' => 41, 'Templates' => 11, 'Texture' => 22,
  'Tool Palette' => 30, 'Variables' => 50);
return $arr;
}
function get_tag_cloud() {
// Default font sizes
$min_font_size = 12;
$max_font_size = 30;
// Pull in tag data
$tags = get_tag_data();
$minimum_count = min(array_values($tags));
$maximum_count = max(array_values($tags));
$spread = $maximum_count - $minimum_count;
// modify by www.narongrit.net
if($spread == 0) {
$spread = 1;
}
$cloud_html = '';
$cloud_tags = array(); // create an array to hold tag code
foreach ($tags as $tag => $count) {
  $size = $min_font_size + ($count - $minimum_count)
    * ($max_font_size - $min_font_size) / $spread;
  $cloud_tags[] = '<a style="font-size: '. floor($size) . 'px'
    . '" class="tag_cloud" href="
http://www.google.com/search?q=' . $tag
    . '" title="' . $tag . '" returned a count of ' . $count . '">'
    . htmlspecialchars(stripslashes($tag)) . '</a>';
} //modify by
www.narongrit.net
$cloud_html = join("|", $cloud_tags) . "";
return $cloud_html;}
?>
<h3>Sample Tag Cloud results</h3>
<div id="wrapper" align="center">
<!-- BEGIN Tag Cloud -->
<?php print get_tag_cloud(); ?>
<!-- END Tag Cloud -->
</div>ส่วนถ้าใครสนใจวิธีการทำ tag cloud จากฐานข้อมูลก็อ่านต่อที่บทความนี้ครับ
http://www.narongrit.net/download-readdownload-id63.html
ผู้เขียน narongrit.net โพสต์เมื่อ 26 พ.ย. 2553 เปิดดู 10,361 ป้ายกำกับ Tag Cloud
^