บทความนี้ก็จะเป็นการรวม function php มาใส่ js

เรื่องก็มีอยู่ว่าพอดีไปเจอเว็บ phpjs.org/ เข้าซึ่งเว็บเขาจะเขียน function php ให้อยู่ในรุปของ javascript ซึ่งแต่ละ function จะแยกกันผมก็เลยเกิดไอเดียเอา function ต่างๆ มาจับรวมกันเป็น object สะจะได้สะดวกในการใช้งานรุปแบบการใช้งานก็เหมือนกับ php เลยครับแค่อยู่ในรูป javascript ตอนเรียกใช้งานก็แค่ php.is_int(1234); เพราะชื่อ object ผมตั้งเป็น php ส่วน methods ก็พวกชื่อ function php ละครับ รายการ function php ที่ผมยัดเข้าไปตอนนี้มีตามนี้นะครับถ้าใครสนใจเอาไปทำต่อก็อย่าลืมเอามาแบ่งกันด้วยเด้อ
รายการ function php พวกนี้ผมเลือกเอาแต่ที่มันใช้บ่อยๆ นะครับ
      
 1.         doubleval
 2.     
 3.         floatval
 4.     
 5.         gettype
 6.     
 7.         is_float
 8.     
 9.         intval
 10.     
 11.         is_array
 12.     
 13.         is_binary
 14.     
 15.         is_bool
 16.     
 17.         is_buffer
 18.     
 19.         is_double
 20.     
 21.         is_int
 22.     
 23.         is_integer
 24.     
 25.         is_long
 26.     
 27.         is_null
 28.     
 29.         is_numeric
 30.     
 31.         is_object
 32.     
 33.         is_real
 34.     
 35.         is_resource
 36.     
 37.         is_scalar
 38.     
 39.         is_string
 40.     
 41.         isset
 42.     
 43.         serialize
 44.     
 45.         unserialize
 46.     
 47.         utf8_encode
 48.     
 49.         utf8_decode
 50.     
 51.         echo
 52.     
 53.         print_r
 54.     
 55.         addslashes
 56.     
 57.         rtrim
 58.     
 59.         explode
 60.     
 61.         implode
 62.     
 63.         ltrim
 64.     
 65.         nl2br
 66.     
 67.         number_format
 68.     
 69.         trim

ลิงค์โหลดไฟล์มี 2 แบบครับ
1. แบบ php.js
2. แบบ php-min.js

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^