บทความนี้ก็จะเป็นการรวม function php มาใส่ js

เรื่องก็มีอยู่ว่าพอดีไปเจอเว็บ phpjs.org/ เข้าซึ่งเว็บเขาจะเขียน function php ให้อยู่ในรุปของ javascript ซึ่งแต่ละ function จะแยกกันผมก็เลยเกิดไอเดียเอา function ต่างๆ มาจับรวมกันเป็น object สะจะได้สะดวกในการใช้งานรุปแบบการใช้งานก็เหมือนกับ php เลยครับแค่อยู่ในรูป javascript ตอนเรียกใช้งานก็แค่ php.is_int(1234); เพราะชื่อ object ผมตั้งเป็น php ส่วน methods ก็พวกชื่อ function php ละครับ รายการ function php ที่ผมยัดเข้าไปตอนนี้มีตามนี้นะครับถ้าใครสนใจเอาไปทำต่อก็อย่าลืมเอามาแบ่งกันด้วยเด้อ
รายการ function php พวกนี้ผมเลือกเอาแต่ที่มันใช้บ่อยๆ นะครับ
 1. doubleval
 2. floatval
 3. gettype
 4. is_float
 5. intval
 6. is_array
 7. is_binary
 8. is_bool
 9. is_buffer
 10. is_double
 11. is_int
 12. is_integer
 13. is_long
 14. is_null
 15. is_numeric
 16. is_object
 17. is_real
 18. is_resource
 19. is_scalar
 20. is_string
 21. isset
 22. serialize
 23. unserialize
 24. utf8_encode
 25. utf8_decode
 26. echo
 27. print_r
 28. addslashes
 29. rtrim
 30. explode
 31. implode
 32. ltrim
 33. nl2br
 34. number_format
 35. trim

ลิงค์โหลดไฟล์มี 2 แบบครับ
1. แบบ php.js
2. แบบ php-min.js
^