ทำFlash ดึงข้อมูลจาก php

1.ก่อนอื่นสร้างปุ่มตั้งชื่อ callBtn
2.ใช้ text tool สร้างกรอบชื่อ timeTxt
3.ใส่ actionscript ดังนี้ครับ
var phpFile:String = "http://localhost/test/php.php";//urlไฟล์php

function callServer(e:MouseEvent):void
{
    var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(phpFile);
    var loader:URLLoader = new URLLoader();
    loader.addEventListener(Event.COMPLETE, serverResponse);//เสร็จแล้วเรียกฟังก์ชันserverResponse
    loader.load(urlRequest);
}

function serverResponse(e:Event):void
{
    var loader:URLLoader = URLLoader(e.target);
    var variables:URLVariables = new URLVariables(loader.data);
    timeTxt.text = variables.returnValue; //มองไฟล์phpเป็นtxt นำค่าในนั้นมา
}

callBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, callServer);//เมื่อกดเรียกฟังก์ชันcallServer


4.สร้างไฟล์ php มาในที่นี้ตั้งชื่อว่า php

<?php
echo "returnValue=Hello from PHP";

?>


5.ลองทดสอบดูถ้างงก็โหลดตัวอย่างไปดูที่นี้
ผู้เขียน niti โพสต์เมื่อ 26 พ.ย. 2553 เปิดดู 9,492 ป้ายกำกับ Flash
^