กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 36 ปูแป้งเกมส์

หลังจากที่ผมลองงมปัญหาเยอะแยะ ถามคำถามที่ทำให้คนตอบไม่เข้าใจ ผมก็เลยนำ GCMS 4.6 มา รวมกับสิง่ที่ผมออกแบบมาได้อย่างลงตัวที่สุด

เว็บทั้งหมดผมใช้ GCMS เป็นแกนหลักของระบบทั้งหมด 

http://pupang.msu.ac.th

บางท่านอาจไม่เห็น โลโก้ของ GCMS เพราะหน้าหลักที่ผมออกแบบมา ผมลืมใส่เข้าไปให้ แต่ผมจะใส่แน่นอนครับ 

คืนนี้แหละ 


GCMS สุดยอด !
^