การทำ from logig ด้วย php กับฐานข้อมูล oracle

    <?
    $user_login=$_POST[user];
    $pass_login=$_POST[password];
    if($user_login=="" or $pass_login=="") {
    
    exit();
    }
    include "connect.php";
    
    $query = "SELECT * from tb_admin where ADMIN_LOGIN ='$user_login' and ADMIN_PASSWORD='$pass_login'";
    $statement = oci_parse ($connection, $query);
    $row=oci_execute ($statement);
    
    if($num<=0) {
    echo"รหัสไม่ถูกต้อง";
    } else {
    session_start();
    $_SESSION[sess_userid]=session_id();
    $_SESSION[sess_username]=$user_login;
    header("Location:menu.php");
    }
    ?>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทำได้แล้วครับ

<?

$user_login=$_POST["uname"];
$pass_login=$_POST["pname"];
include "config_oracle.php"; 

$stmt = oci_parse($conn,  "SELECT * from tb_admin where ADMIN_LOGIN ='$user_login' and ADMIN_PASSWORD='$pass_login'");

oci_execute($stmt);

$nrows = oci_fetch_all($stmt, $results);
if ($nrows > 0) {
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=admin_menu.php\">";
} else {
    include "java.php";
}
?>


 

#1

จะต้อง config ตัว php.ini รึปล่าวครับ

#2

่แล้วตรง include"conncect.php"; ข้างในเป็นอะไรหรอครับ
#3

ขอ  connect.php หน่อยได้ไหมรครับ ขอบคุณครับ
#4
ความคิดเห็น
^