การ Login เป็นแอดมินบน Windows7

บ่อยครั้งที่เราจะทำอะไรบน Windows 7 แล้วไม่ค่อยสำเร็จ เช่น ติด premission หรือได้รับแจ้งว่าคุณไม่มีสิทธิ์ อาจเป็นเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ระดับแอดมินก็ได้ครับ หากคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้คนเดียว ลองมาล๊อกอินเป็นแอดมินกันดีกว่า เพื่อตัดปัญหาน่ารำคาญเหล่านี้ออกไป

ปล.การทำเช่นนี้อาจไม่ปลอดภัย หากคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กับผู้อื่น ทางที่ดีคุณอาจต้องกำหนดรหัสผ่านของแอดมินไว้ด้วยก็ดี

ขั้นตอนการ Login เป็นแอดมิน

เลือกเมนู เริ่ม => โปรแกรมทั้งหมด => เบ็ดเตล็๋ด คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

พิมพ์ net user administrator /active:yes และกด Enter ครับ

หลังจากนั้นให้ Restart หรือ Logon ใหม่จะเห็นเมนู Administrator ดังด้านบนครับ
^