A-AA+then

โปรแกรม Code Libraly โปรแกรมที่รวบรวมเอาโค้ด VB และ Delphi จำนวนมาก ไว้เพื่อศึกษาหรือเป็นตัวอย่าง สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม

 

ต้องดาวน์โหลดฐานข้อมูล Delphi rar (644) หรือ VB rar (726) ด้วยครับ แตกไฟล์ออก แล้วเอาไว้ที่ไดเร็คทอรี่เดียวกัน เมื่อเรียกไดเร็คทอรี่ครั้งแรก โปรแกรมจะเรียกหาฐานข้อมูล ก็เลือกที่ติดตั้งไว้ (.mdb) แล้วก็ใช้งานได้เลยครับ
rar (761)

Relate

^