ใช้ลิงค์เพื่อเลือก radio

มีคำถามจากบอร์ดว่า จะทำไง เมื่อคลิกที่ลิงค์แล้ว checkbox ที่เกี่ยวข้องกันจะ เช็คตาม สามารถทำได้ด้วยการใช้ Javascript ครับ

หลักการก็คือใช้ tag a เมื่อทำการคลิกลิง ให้ไปเรียก Javascript เพื่อทำการเลือก checkbox แทน
<script type="text/javascript">
function setcheck( q )
{
  var ch1 = document.getElementById( q+'y' );
  var ch2 = document.getElementById( q+'n' );
  if ( ch1.checked == true )
  {
    ch1.checked = false;
    ch2.checked = true;
  }
  else
  {
    ch1.checked = true;
    ch2.checked = false;
  };
}
</script>

<p><a href="javascript:setcheck('ch1')">xxxxx</a><input type="radio" id="ch1y" checked="checked"><input type="radio" id="ch1n"></p>
<p><a href="javascript:setcheck('ch2')">xxxxx</a><input type="radio" id="ch2y" checked="checked"><input type="radio" id="ch2n"></p>
<script type="text/javascript">
function setcheck( q , c )
{
  var ch1 = document.getElementById( q+'y' );
  var ch2 = document.getElementById( q+'n' );
  if ( c == false )
  {
    ch1.checked = false;
    ch2.checked = true;
  }
  else
  {
    ch1.checked = true;
    ch2.checked = false;
  };
}
</script>

<p><input type="radio" id="ch1y" checked="checked"><a href="javascript:setcheck('ch1',true)">ใช่</a><input type="radio" id="ch1n"><a href="javascript:setcheck('ch1',false)">ไม่ใช่</a></p>
<p><input type="radio" id="ch2y" checked="checked"><a href="javascript:setcheck('ch2',true)">ใช่</a><input type="radio" id="ch2n"><a href="javascript:setcheck('ch2',false)">ไม่ใช่</a></p>
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 4,782 ป้ายกำกับ Javascript

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^