A-AA+then

เปิดไฟล์ที่ต้องการแปลงด้วยโปรแกรม Notepad ของ Windows ครับ แล้วคลิก Save AS โดยเลือก การเข้ารหัส เป็น UTF-8 ดังรูปครับ


แค่นี้ก็ได้ไฟล์เป็น UTF-8 แล้ว

Relate

^