ลำดับความสำคัญของชนิดของข้อมูล SQL

เมื่อต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ต่างชนิดกัน SQL จะทำการแปลงชนิดของข้อมูล เป็นข้อมูลชนิดที่มีลำดับความสำคัญที่สูงกว่าก่อนการเปรียบเทียบ และหากไม่สามารถแปลงได้จะคืนค่าข้อผิดพลาดกลับมา และผลลัพท์จะเป็นไปตามชนิดของข้อมูลที่มีลำดับความสำคัญที่สูงกว่า
      
 1. user-defined data types (ลำดับความสำคัญสูงที่สุด)
 2.     
 3. sql_variant
 4.     
 5. xml
 6.     
 7. datetimeoffset
 8.     
 9. datetime2
 10.     
 11. datetime
 12.     
 13. smalldatetime
 14.     
 15. date
 16.     
 17. time
 18.     
 19. float
 20.     
 21. real
 22.     
 23. decimal
 24.     
 25. money
 26.     
 27. smallmoney
 28.     
 29. bigint
 30.     
 31. int
 32.     
 33. smallint
 34.     
 35. tinyint
 36.     
 37. bit
 38.     
 39. ntext
 40.     
 41. text
 42.     
 43. image
 44.     
 45. timestamp
 46.     
 47. uniqueidentifier
 48.     
 49. nvarchar (including nvarchar(max) )
 50.     
 51. nchar
 52.     
 53. varchar (including varchar(max) )
 54.     
 55. char
 56.     
 57. varbinary (including varbinary(max) )
 58.     
 59. binary (ลำดับความสำคัญต่ำที่สุด)
ยกตัวอย่าง ข้อมูลชนิด float*int ข้อมูลชนิด int จะถูกแปลงเป็น float ก่อนถึงจะนำไปคำนวณ และส่งผลลัพท์เป็น float กลับมา

ข้อมูลจาก https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190309.aspx
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2559 เปิดดู 1,058 ป้ายกำกับ SQL

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^