การเปิดใช้งาน zlib ใน php.ini

zlib เป็น Library สำหรับการ compress ครับ ซึ่งเราสามารถใช้ไลบรารี่นี้ในการบีบอัดเว็บไซต์เพื่อประหยัดแบนด์วิดท์ ครับ (เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำ Page Speed) ถ้าไม่มี zlib เว็บอาจจะโหลดนานขึ้นอีกเล็กน้อยครับ เนื่องจาก zlib จะทำการบีบอัดเว็บไซต์ของเราก่อนส่งออกเครื่อข่าย (เหมือนการบีบอัดไฟล์ของ WinZip) ซึ่งทำให้ประหยัดแบนด์วิดท์ ลดการทำงานของ Server ได้ถึง 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
เราสามารถตรวจสอบว่า ได้เปิดใช้งาน zlib ไว้หรือไม่ ที่ phpinfo() โดยมองหา section ดังด้านบนครับ
วิธีเปิดใช้งาน zlib มีหลายวิธีครับ หากเป็น Server ของคุณเองผมแนะนำให้เปิดใช้งานที่ php.ini เลย โดยมองหาค่ากำหนดตามด้านบนครับ
  • zlib.output_compression คุณสามารถระบุเป็น On หรือ Off เพื่อเปิดปิดการทำงานของ zlib ครับ
  • zlib.output_compression_level กำหนดระดับการบีบอัด เป็นตัวเลข 0 (ไม่มีการบีบอัด) จนถึง 9 (บีบอัดมากที่สุด) ครับ และ สามารถใช้ -1 เพื่อให้ Server กำหนดให้ได้ครับ ถ้าคุณเปิดใช้ zlib คุณต้องกำหนดค่านี้ด้วยครับ
  • zlib.output_handler อันนี้ไม่ต้องกำหนดครับ ปกติเป็นค่าว่าง ซึ่งปกติแล้วมันจะทำงานเหมือน zlib.output_compression ครับ
^