การย้ายไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์สำหรับ Web Server บน Ubuntu

ปกติแล้วเพื่อให้การทำงานของผมง่ายขึ้นผมจะกำหนดให้สภาพแวดล้อมของ Web Server ทั้งบน Windows และ Linux เหมือนๆกัน ซึ่งรวมถึงที่เก็บไฟล์ของ Server ด้วยที่ผมต้องกำหนดให้มันชี้ไปที่เดียวกัน (ผมแยกเก็บไฟล์งานของ Server ในไดร์ฟต่างหาก) ซึ่งเมือใดก็ตามที่ผมต้องสลับไปใช้เครื่องไหนผมก็ยังสามารถทำงานได้บนไฟล์เดียวกันโดยไม่ต้องสำเนาข้อมูลไปยังระบปฏิบัติการแต่ละตัว

โดยปกติแล้วเมื่อทำการติดตั้ง Web Server บน Ubuntu แล้ว ค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของ Web Server (Document Root) จะอยู่ที่ /var/www เราสามารถเปลี่ยนไดเร็คทอรี่นี้เป็นที่อื่นที่เราต้องการได้ครับ

อันดับแรกเราจะมากำหนด ServerName กันก่อน โดยการพิมคำสั่งด้านล่างเพื่อแก้ไข 000-default.conf
sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
เพิ่มบรรทัดนี้ที่บรรทัดแรกของไฟล์
ServerName localhost
ขั้นตอนต่อไปมองหาคำว่า DocumentRoot ให้แก้ไขค่าของมันให้ชี้ไปยังไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ของ Server ที่ต้องการ
<VirtualHost *:80>
    ....
    DocumentRoot /var/www
    ....
</VirtualHost>

หลังจากนั้นให้บันทึก

ขั้นตอนถัดมาเราจะแก้ไข apache2.conf โดยพิมพ์คำสั่งด้านล่าง
sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
ทำการแก้ไข /var/www/ ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับไฟล์ด้านบน ให้ชี้ไปที่ไดเร็คเดียวกัน
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

บันทึกไฟล์

และ Restart Apache
sudo service apache2 restart

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^