สามารถคลิกขวา View Source ดูได้เลยนะครับ


Page Layout แบบ footer ติดอยู่ข้างล่างตลอด