การตรวจสอบการเลือก checkbox ด้วย GAJAX

คลิกขวา View Source ดูได้เลยนะครับ

ตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 2

ตัวเลือกที่ 3

ตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 2

ตัวเลือกที่ 3