ตัวอย่างการเลือก อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน ด้วย AJAX

ตัวอย่างนี้ เป็นการเลือกจากฐานข้อมูล Text นะครับ

อำเภอ : ตำบล : หมู่บ้าน :