Warning: file_get_contents(/home/gcms/public_html/skin/datas/users/goro/skin/2017/amp.css): failed to open stream: No such file or directory in /home/gcms/public_html/Gcms/Amp.php on line 32
RSS กับ XML (ตอนที่ 1)

GORAGOD

RSS กับ XML (ตอนที่ 1)

การแสดงข่าว RSS และการใช้งาน XML กับ AJAX ไปพร้อมกันเลยนะครับ โดยมี RSS เป็นตัวอย่างในการใช้งานเอกสาร XML ครับ

ดูตัวอย่างการใช้งานไปแล้วรูปแบบหนึ่ง เป็น RSS Reader ทีนี้มาลองดูการแสดงแต่เฉพาะหัวข้อข่าวกัน โดยในบทนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในรูปของ XML ในการนำมาแสดงผล ซึ่งเป็นหัวใจของ AJAX เลยทีเดียว เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน XML กับ AJAX

AJAX กับ XML เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงทีเดียวเลยครับ จำได้มั้ยว่า AJAX ย่อมาจากอะไร Asynchronous Javascript And XML จะเห็นว่ามี XML อยู่ในชื่อเลยทีเดียว

นอกจากนี้ XML ยังเป็นแกนหลักในเว็บ XHTML เลยทีเดียวครับ โดยที่ X ใน XHTML นั้นเอามาจาก XML โดยที่ตามมารตฐานของ XHTML แล้วเขาให้ใช้ XML ในรูปเนื้อหา(ล้วนๆ) ของเว็บเลยทีเดียว

RSS คืออะไร RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary เป็นเทคโนโลยีในการนำเสนอข่าวหรือบทความ ในรูปแบบมาตรฐาน XML ครับ เอกสารนี้อาจถูกเตรียมเอาไว้ก่อนก็ได้โดยผู้จัดทำ เช่น http://www.rssthai.com/rss/entertain.xml หรืออาจถูกอ่านออกมาจากฐานข้อมูล แล้วสร้างเป็นเอกสารในรูปของ XML ก็ได้ เช่น http://www.bcoms.net/rss.aspx เราก็จะอ่านเอาเอกสารนั้นมาจัดการแสดงผลต่อไป ครับ

แล้วเราจะหาข่าว RSS มาแสดงได้ยังไง เอกสาร RSS ทีให้บริการโดยผู้ให้บริการจะมีหลากหลายมากครับ โดยทั่วไปถ้ามีใครให้บริการข่าว RSS เขาจะมีโลโก RSS สีส้ม หรือ XML ติดไว้เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ครับ หรือไม่เราก็ไปหาข่าวเอาจากแหล่งรวม RSS เช่น http://www.rssthai.com ก็ได้ครับ (ภาษาไทย) หรือของพวกเว็บไซต์ดังๆ อย่างเช่น Yahoo, BBC, CNN ก็เป็นแหล่งรวม RSSเช่นกันครับ

ตัวอย่าง เป็นโค้ด RSS ที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ศึกษาครับ

 (546)