GORAGOD

เว็บ 2 ภาษา

  การทำเว็บ 2 ภาษาก็ไม่มีอะไรมากครับ เพราะโดยปกติเราก็มักจะมีการจัดการ แต่ละหน้า แยกออกจากกันอยู่แล้ว หลังจากทำหน้าแรก แล้ว หน้าต่อๆไป ก็สามารถที่จะจัดการเรื่องภาษาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ครับ

  ตัวอย่าง ลองคลิกแล้วเลือกภาษาดู แล้วหลังจากนั้นให้ปิด แล้วลองกลับเข้าไปอีกที

 (628)