GORAGOD

Ext JS tutorial (ภาษาไทย)

ผมได้แปลบทความของเว็บไซท์เป็นภาษาไทยแล้วครับ
อ่านยากนิดหน่อยนะครับ แต่น่าจะอ่านง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะครับ อิๆ
Tutorial:Introduction_to_Ext_2.0_(Thai)